Bild: Scandinav Bildbyrå

Sensus och Stiftelsen Läxhjälpen

Sensus och Stiftelsen Läxhjälpen har den gemensamma målsättningen att minska utbildningsklyftorna i samhället och vi har en samsyn kring vikten av inkludering, bildning och lärande.

Sensus studieförbund vill stärka dig som läxhjälpare i din roll som pedagog med workshops, föreläsningar osv. Skräddarsydda för just dig som läxhjälpare eller från vårt ordinarie utbud.

Vi vill därför på denna sida samla information om ledarintroduktion och e-lista och inspirera dig med intressanta kurser och föreläsningar från vår verksamhet.

Nationellt samarbete

Vårt samarbete med Läxhjälpen är nationellt. Sensus består av sex regioner och vi har kontaktpersoner i alla regioner. Du hittar din kontaktperson längst ned på sidan.

Digital ledarintroduktion

Det är viktigt för oss som studieförbund att alla läxhjälpare (ledare) har grundläggande kunskaper om folkbildning. Därför vill vi att du gör vår digitala ledarintroduktion.

Gå till ledarintroduktionen

Sensus e-tjänst

Med Sensus e-tjänst hanterar du närvaron för dina läxhjälpspass med enkelhet via dator, mobil eller surfplatta. Läs mer på informationssidan om Sensus e-tjänst.

Öppna Sensus e-tjänst

Berättelser från vårt samarbete

Digital utbildning stärker läxhjälpare – fokus på ungdomars psykiska hälsa

Sensus arrangerade digital utbildning som rustade läxhjälpare med verktyg för att stödja ungdomar med psykisk ohälsa. Utbildningen, som kombinerade teori med praktiska övningar, mottog positiv feedback från deltagarna.

Läs artikeln

Ghada är Läxhjälpare på Olaus Petriskolan 7-9 City

Ghada är ledare på Läxhjälpen och hjälper elever på Olaus Petriskolan i Örebro att övervinna utmaningar och sträva mot sina ambitioner. Sensus studieförbund och Stiftelsen läxhjälpen har ett nationaltt samarbete. Vi finns i alla Sensus Regioner, från södra Sverige till Norr.

Läs artikeln

Skapandet av en tryggare lärandemiljö

Under en dag i oktober deltog ett sextiotal ledare från Stiftelsen Läxhjälpen i en nationell utbildning om vikten av att vara medveten om diskriminering och hur den kan förebyggas. Utbildningen "En tryggare lärande miljö" handlar om att skapa en jämlik och trygg miljö för elever genom att förstå och bekämpa diskriminering.

Läs artikeln

Kurs i NPF för läxhjälpare

Vid två tillfällen i april och maj 2023 samlades ett trettiotal läxhjälpare från Stiftelsen Läxhjälpen hos Sensus för att lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Kompetensutvecklingsdagarna leddes av Inger Ottosson, ansvarig för skolfrågor vid Attention Stockholms län och ordförande för Attention Haninge Tyresö.

Läs artikeln

Intervju med en läxhjälpare

"Det som motiverar mig är vetskapen om att jag kan påverka människor i positiv riktning, att jag spelar roll för de som står mig nära och att min interaktion med eleverna jag jobbar med är viktig och meningsfull."

Leia Molin, läxhjälpare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Läs intervjun

Läxhjälpen fortbildar sig på distans

I det digitala rummet har Sensus anordnat kompetensutveckling på temat motivation och bemötande. Fortbildningen har gjorts utifrån folkbildande metoder, aktuell forskning och inskickade case från Läxhjälparna själva.

Läs artikeln

Läxhjälpen och Sensus startar verksamhet i Sundsvall och Umeå

Under 2019 startade Läxhjälpen upp verksamhet på fyra skolor i Sundsvalls kommun och fyra skolor i Umeå kommun.

Läs artikel
Exempel på kurser och evenemang

Utveckling och inspiration

Välj plats
Alla typer
Kontakt

Här hittar du din kontaktperson på Sensus

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.

Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Läs mer: laxhjalpen.se