Sensus Svealand

Sensus Svealand är sedan den 1 januari 2018 en ny region som omfattar Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Regionstyrelse

Bo Andersson (ordförande)

Mats Rikard Andersson

Birgitta Bjurstig

Fredrik Kadesjö

Sonja Kroon-Björgyll

Alar Kuutmann

Mattias Nihlgård

Lena Ryö

Magdalena Silfverstjerna

Carina Svedenberg Widqvist

Mona Söderström

Rebecka Tengnér

Staffan Ljunggren (facklig representant)

Regionchef

Sven Dahlkvist

Verksamhet utöver folkbildningsverksamhet

Sensus Svealand driver tre antidiskrimineringsbyråer:

Rättighetscentrum Dalarna

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Diskrimineringsbyrån Gävleborg