Sensus Svealand

Sensus Svealand är sedan den 1 januari 2018 en ny region som omfattar Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Regionstyrelse

Bo Andersson (ordförande)

Martin Andersson

Birgitta Bjurstig Stange

Nina Carlsson Garlöv

Sonja Kroon-Björgyll

Alar Kuutmann

Staffan Ljunggren (facklig representant)

Jimmy Nilsson

Pernilla Parenpalm

Lena Ryö

Magdalena Silfverstjerna

Mona Söderström

Xerxes Åkerfeldt


Regionchef

Sven Dahlkvist

Verksamhet utöver folkbildningsverksamhet

Sensus Svealand driver tre antidiskrimineringsbyråer:

Rättighetscentrum Dalarna

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Diskrimineringsbyrån Gävleborg