Sensus Svealand

Sensus Svealand är sedan den 1 januari 2018 en ny region som omfattar Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Regionstyrelse
Bo Anderson
Birgitta Bjurstig
Ulla Calleberg
Monica Fryxelius
Fredrik Kadesjö
Alar Kuutmann
Lena Ryö
Roland Söderberg
Mona Söderström
Erik Tinnis
Karin Werhahn

Regionchef
Sven Dahlqvist

Verksamhet

Sensus Svealand driver tre antidiskrimineringsbyråer

Rättighetscentrum Dalarna

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Diskrimineringsbyrån Gävleborg