Digital utbildning stärker läxhjälpare – fokus på ungdomars psykiska hälsa

26 april, 2024
  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
  • Mål 4 - God utbildning för alla
  • Samtal om livet

En nyligen genomförd digital utbildning har rustat läxhjälpare med verktyg för att stödja ungdomar med psykisk ohälsa. Utbildningen, som kombinerade teori med praktiska övningar, mottog positiv feedback från deltagarna.

I mars arrangerade Sensus en digital utbildning för ledare inom Stiftelsen Läxhjälpen. Utbildningen fokuserade på att stödja ungdomar som upplever psykisk ohälsa. Cecilia Jansson, verksamhetsutvecklare vid Sensus i Örebro och utbildad instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA), höll i utbildningen.

Cecilia Jansson
Cecilia Jansson

Under utbildningen lärde sig deltagarna att identifiera tecken på psykisk ohälsa hos ungdomar, samt tekniker för effektiv kommunikation och lyssnande. Vikten av att ställa öppna och stödjande frågor samt att sätta gränser för det egna välbefinnandet betonades också. Utöver teoretiska kunskaper innehöll programmet praktiska gruppövningar där deltagarna hade möjlighet att diskutera i grupper.

Totalt deltog 60 läxhjälpare från Sensus regioner Norrland och Svealand. Feedbacken från deltagarna var mycket positiv. Särskilt uppskattades möjligheten till praktiska övningar, länkar till fördjupad läsning och det studiematerial de fick med sig efter utbildningen.

Sensus ser fram emot att fortsätta samarbetet med Stiftelsen Läxhjälpen och planerar för fler utbildningar i framtiden för att fortsätta stödja våra ledare som möter ungdomar i utsatta områden.