Sensus riksförbund

Riksförbundet har fyra huvuduppgifter.

Ansvara för statsbidraget, ansvara för nationella relationer med medlemsorganisationer, samarbetspartners, branchorganisationer och civilsamhället, samverkan med regioner om utveckling och förvaltning samt att sköta delar av ekonomi, administration och IT.

Förbundsstyrelse

Solveig Ininbergs, ordförande
Pär David Carlsson
Ann Marie Ericsson
Lena Gehlert
Anders Johansson
Fredrik Mandelin
Yasri Kahn
Hannah Kroksson, vice ordförande
Erik Sjöstrand
Britt-Inger Svensson
Anna Magnusson
Lena Rydhäll, arbetstagarrepresentant
Clara Skogsberg, arbetstagarrepresentant

Förbundsrektor
Ann-Katrin Persson