Sensus medlemsorganisationer

Sensus nationella medlemsorganisationer har ett direkt inflytande över studieförbundet genom rösträtt vid Sensus förbunds- och regionstämmor. Utöver våra nationella medlemsorganisationer har Sensus regioner fler medlemsorganisationer. Därutöver har Sensus tusentals samarbetsparter som vi samarbetar med i verksamheten.

Samarbeta med oss

Vi samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter. Tillsammans skapar vi mötesplatser och anordnar studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Som organisation kan du bli samarbetspart till oss, nationellt eller regionalt.

Läs merom "Samarbeta med oss"