Sensus medlemsorganisationer

Sensus nationella medlemsorganisationer har ett direkt inflytande över studieförbundet genom rösträtt vid Sensus förbunds- och regionstämmor. Utöver våra nationella medlemsorganisationer har Sensus regioner fler medlemsorganisationer. Därutöver har Sensus tusentals samarbetsparter som vi samarbetar med i verksamheten.

 • Amningshjälpen
 • Bröstcancerförbundet
 • Credo
 • EFS
 • Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar
 • Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
 • Individuell Människohjälp
 • KFUM Sverige
 • Kvinnor för mission
 • Kvinnor Svenska kyrkan
 • Kyrkans Akademikerförbund
 • Kyrkomusikernas Riksförbund
 • Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland
 • RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
 • Riksförbundet EKHO
 • Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES
 • S:t Georgs Scoutgillen Sverige
 • Scouterna
 • SHEDO
 • Sigtunastiftelsen
 • Spädbarnsfonden
 • Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
 • Svenska kyrkans lekmannaförbund
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Svenska Lottakåren
 • Svenska Muslimer för fred och rättvisa
 • Sveriges Konstföreningar
 • Sveriges Kyrkosångsförbund
 • Sveriges Syriska Riksförbund
 • Trossamfundet Svenska kyrkan
 • Y ́s Men International, distrikt Sverige

Samarbeta med oss

Vi samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter. Tillsammans skapar vi mötesplatser och anordnar studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Som organisation kan du bli samarbetspart till oss, nationellt eller regionalt.

Läs mer