Medlemsorganisationer

Sensus medlemsorganisationer har ett direkt inflytande över studieförbundet genom rösträtt vid Sensus förbunds- och regionstämmor.

Amningshjälpen
Bröstcancerförbundet
Credo
EFS
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
Individuell Människohjälp
KFUM Sverige
Kvinnor för mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Kyrkans Akademikerförbund
Kyrkomusikernas Riksförbund
Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland
RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES
Scouterna
Shedo
S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
Sigtunastiftelsen
Spädbarnsfonden
Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans Lekmannaförbund
Svenska Kyrkans Unga
Svenska muslimer för fred och rättvisa
Sveriges konstföreningar
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Syriska Riksförbund
Y´s Men International, distrikt Sverige