Arbeta i Sensus

Sensus medarbetarskap utgår ifrån att människan både vill ochkan agera för organisationens och uppgifternas bästa. I Sensus är vi medarbetare i första hand och har en funktion i andra hand.

Sensus behöver olika typer av kompetens. Genomsyrande kompetens är den kunskap och kompetens som alla medarbetare på Sensus studieförbund ska bära.

Funktionskompetens handlar om att medarbetare har man olika roller och funktioner och behöver rustas olika beroende på uppgift medan sakkompetens innebär attutveckla kunnande inom de områdensom uttalas i Sensus identitet.

Sensus identitet är utgångspunkt och riktning för vår kompetensutveckling. Vi är en lärande organisation där kompetensutveckling och lärande är integrerat i vardagsarbetet.

Sensus har en tilltro till medarbetarens förmågor att lära, utvecklas och prestera.

Lediga tjänster

Här annonserar vi lediga jobb inom Sensus studieförbund.

Läs mer...