Arbeta i Sensus

Sensus medarbetarskap utgår ifrån att människan både vill och kan agera för organisationens och uppgifternas bästa. I Sensus är vi medarbetare i första hand och har en funktion i andra hand.

Sensus behöver olika typer av kompetens. Genomsyrande kompetens är den kunskap och kompetens som alla medarbetare på Sensus studieförbund ska bära.

Funktionskompetens handlar om att man som medarbetare har olika roller och funktioner och behöver rustas olika beroende på uppgift, medan sakkompetens innebär att utveckla kunnande inom de områden som uttalas i Sensus identitet.

Sensus identitet är utgångspunkt och riktning för vår kompetensutveckling. Vi är en lärande organisation där kompetensutveckling och lärande är integrerat i vardagsarbetet.

Sensus har en tilltro till medarbetarens förmågor att lära, utvecklas och prestera.

Sensus Svealand söker ny regionchef

Brinner du för folkbildning? Vill du vara med och leda, förvalta och utveckla Sensus som folkbildningsorganisation? Då kan rollen som Regionchef vara något för dig!


Ansök nu