Arbetsliv

Hos Sensus kan du utvecklas i din yrkesroll och som förtroendevald. Våra utbildningar vänder sig till både enskilda och organisationer och fokuserar på ett hållbart arbetsliv.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningsätt och verkar för hållbarhet för individer, organisationer och arbetsliv. Vi vill bidra till att människor blir medvetna om sina rättigheter och kan agera utifrån denna kunskap. Vi vill bidra till en helhetssyn om en långsiktig och bärkraftig hållbarhet, där social hållbarhet är vår specifika ingång.

Våra cirklar och utbildningar inom arbetsliv ger kunskaper som är direkt användbara i yrkeslivet. Vi lägger stor vikt vid varje deltagares erfarenheter, kunskaper och personliga utveckling. 

Vi har ett väl utvecklat samarbete med TCO-förbunden och vi stöttar och skapar möjligheter för nya svenskar att lära sig språk och komma in i samhället.

Vi har återkommande utbildningar för arbetslivet inom exempelvis språk, ekonomi och arbetsmiljö samt väl etablerade diplomutbildningar inom bland annat HR, ledarskap, kommunikation, projektledning och ekonomi. Därutöver skräddarsyr vi material och utbildningar i samverkan med organisationer.

Arbetsmarknadsnära insatser (AMNI)

Sensus AMNI-utbildningar riktar sig till vuxna mellan 18 och 64 år som har blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa och som är i behov av kompetensutveckling.

Läs merom "Arbetsmarknadsnära insatser (AMNI)"
Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum

Nyheter

Läs om vad som är på gång

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.