Vår organisation

Sensus består av ett riksförbund och sex regioner runt om i landet.

Riksförbundet

Ansvara för statsbidraget, ansvara för nationella relationer med medlemsorganisationer, samarbetspartners, branchorganisationer och civilsamhället, samverkan med regioner om utveckling och förvaltning samt att sköta delar av ekonomi, administration och IT.

Förbundsstyrelsen

Regionerna

Ansvarar för att bedriva lokal och regional folkbildningsverksamhet.

Sensus Norrland omfattar Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Sensus Svealand omfattar Dalarna, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Sensus Stockholm Gotland omfattar Stockholm och Gotlands län.

Sensus Skåne Blekinge omfattar Skåne och Blekinge län.

Sensus Västra Sverige omfattar Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.

Sensus Östra Götaland omfattar Jönköpings, Kalmars, Kronobergs och Östergötlands län.