Bild: Johnér Bildbyrå

Skapandet av en tryggare lärandemiljö

26 oktober, 2023
  • Mål 4 - God utbildning för alla
  • Demokrati och rättigheter
  • Språk

Under en dag i oktober deltog ett sextiotal ledare från Stiftelsen Läxhjälpen i en nationell utbildning om vikten av att vara medveten om diskriminering och hur den kan förebyggas. Utbildningen "En tryggare lärande miljö" handlar om att skapa en jämlik och trygg miljö för elever genom att förstå och bekämpa diskriminering.

Jenny Saba Persson höll i utbildningsdagen som arrangerades av Sensus studieförbund och Rättighetscentrum Västerbotten. Under utbildningen diskuterades maktordningar och människors lika värde. Jenny pratade också om diskrimineringsgrunderna och betonade vikten av reflektion och tid för att skapa trygghet i lärandemiljön.

Jenny gav även praktiska tips för att skapa en trygg lärandemiljö. Hon betonade att det är helt okej att göra fel, reflektera och sen göra om.

Det var en mycket uppskattad utbildning och det var glädjande att se att läxhjälpare från hela Sverige. Vi är övertygade om att en trygg lärandemiljö är avgörande för elevernas framtid och vi är stolta över att kunna erbjuda denna utbildning till vår samarbetspart Stiftelsen Läxhjälpen.

Jenny Saba Persson

Jenny arbetar med utbildning, rådgivning och information i diskrimineringsfrågor på antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten.