Sensus samverkan med fackförbund

Sensus samverkar med fackförbunden i form av utbildningar och kurser för såväl förtroendevalda och ombudsmän som för medlemmar. Vi hjälper organisationer och arbetsplatser att utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

Fackförbunden och folkbildningen

Sensus och TCO-förbunden har en gemensam historia med grund i den demokratiska folkrörelsen. Vi vill genom samarbetet med fackförbunden fortsätta att skapa bästa möjliga förutsättningar för demokrati, hållbarhet och folkbildning. Vi samverkar i form av utbildningar och kurser för såväl förtroendevalda och ombudsmän som för medlemmar.

Inom folkbildningen lär vi av varandra och skapar tillsammans. Det kan handla om såväl nya kunskaper inom olika ämnen, personlig utveckling som möjligheter till upplevelser genom kultur och ett eget skapande.

Utbildningar och stöd för förtroendevalda

Vi erbjuder möjligheter att samverka vid planering och genomförande av utbildningar för förtroendevalda. Syftet är att stödja utvecklingen av organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner.

Det kan exempelvis handla om stöd och medverkan vid styrelseutbildningar, grupputveckling, konflikthantering, lokal opinionsbildning, arbetsmiljöfrågor, utbildning för valberedning etcetera.

Vi erbjuder utbildning och certifiering av cirkelledare. Vi kan ordna tvärfackliga mötesplatser för att möjliggöra samverkan och partnerskap. Hos oss finns möjlighet att nyttja fysiska lokaler och digitala rum.

Aktiviteter som ger medlemsvärde

Medlemmarna är basen för fackförbundens verksamhet. För att utveckla den enskilde medlemmens kapacitet och kompetens, både i arbetslivet och i den personliga utvecklingen, kan Sensus och fackförbunden samverka. Tillsammans tar vi fram det som passar era behov av utveckling, engagemang och rekrytering.

Kommande

Kurser och utbildningar

Väx i ditt uppdrag

Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept för dig och din förening. I konceptet finns metoder för att stärka arbetet i fackförbund och andra idéburna organisationer.

Läs merom "Väx i ditt uppdrag"
Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Ny i förening

För dig som är aktiv i fackklubben eller är förtroendevald har vi särkilt stöd, inklusive en digital introduktion till föreningskunskap.

Läs merom "Ny i förening"
Studiematerial

Relaterade studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Utveckla tillsammans

Som studieförbund har vi stor vana att tillsammans med andra ta fram material, studiecirklar och olika typer av utbildningar. Vi kan också hjälpa till kring processer och processledning. Kontakta oss så sätter vi igång!

Kontakta oss
Kontakt oss

Vi som jobbar med fackförbunden

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på relevant och sparsam information om Sensus arbete med fackförbunden. Vi hanterar dina uppgifter varsamt.

Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer här.