Sensus samverkan med fackförbund

Sensus samverkar med fackförbunden i form av utbildningar och kurser för såväl förtroendevalda och ombudsmän som för medlemmar. Vi hjälper organisationer och arbetsplatser att utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

Fackförbunden och folkbildningen

Inom folkbildningen lär vi av varandra och skapar tillsammans. Det kan handla om såväl nya kunskaper inom olika ämnen, personlig utveckling som möjligheter till upplevelser genom kultur och ett eget skapande.

Utbildningar som skapas för och tillsammans med fackförbunden kan genomföras med utgångspunkt i ett färdigt upplägg, men de kan också anpassas till målgruppen i samråd med aktuellt fackförbund.

Klubbens ledare blir Sensus-ledare

Många av de aktiviteter som genomförs arrangerar klubbarna/avdelningarna/förbunden själva som utsett en eller flera ledare. Dessa ledare blir då också Sensus-ledare. För att stödja och inspirera dessa personer i rollen som ledare genomför Sensus olika former av ledarutveckling.

Fortlöpande arrangerar vi också seminarier, inspirationsdagar och möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Tvärfackliga utbildningar ger fördelar

I många fall är det en fördel att genomföra en kurs tillsammans med deltagare från andra fackförbund än det egna. Vi bidrar gärna till tvärfacklig mötesplatser där vi kan ansvara för samordning och praktiskt genomförande.

Väx i ditt uppdrag

Ny i din fackklubb? Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept till för dig och din förening.

Läs mer
Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Kommande

Cirklar och kurser

Utveckla tillsammans

Som studieförbund har vi stor vana att tillsammans med andra ta fram material, studiecirklar och olika typer av utbildningar. Vi kan också hjälpa till kring processer och processledning. Kontakta oss så sätter vi igång!

Kontakta oss
Studiematerial

Relaterade studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Kontakt oss

Vi som jobbar med fackförbunden

Hela Sverige

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på relevant och sparsam information om Sensus arbete med fackförbunden. Vi hanterar dina uppgifter varsamt.

Samarbeten

TCO-förbunden som Sensus samverkar med

Nyheter

Relaterade nyheter