Sensus e-tjänst

Med Sensus e-tjänst kan du hantera dina cirklar och evenemang med enkelhet via dator, mobil eller surfplatta.

En e-tjänst som underlättar

Välkommen till informationssidan om Sensus e-tjänst, en tjänst där medlemsorganisationer och samarbetsparter kan skapa och hantera studiecirklar och kulturevenemang.

Cirkelledare kan använda e-tjänsten för att registrera närvaro i studiecirklar och skicka in närvarolistorna när cirkeln är avslutad. Allt för att slippa tidskrävande administration och ge mer tid till verksamhet.

Sensus e-tjänst har du alltid tillgång till i dator, mobil eller surfplatta, så länge som du har kontakt med internet.

Hur gör jag för att börja använda Sensus e-tjänst?
Du kan antingen höra av dig till ditt närmsta Sensus-kontor och berätta att du vill komma igång med Sensus e-tjänst, eller själv beställa inloggningsuppgifter via formuläret längre ned på denna sida.

Fler frågor?
Om du har fler frågor kan du kontakta ditt närmsta Sensus-kontor, eller mejla till e-tjanst@sensus.se.

Se instruktionsfilmer och lathundar

Sensus e-tjänst är byggd på en plattform som är gemensam för alla studieförbund och utvecklas av bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i samverkan. En del av de lathundar, manualer, instruktioner mm finns därför i deras kunskapsbank. Här länkar vi till de som finns tillgängliga i dagsläget.

Information om e-tjänsten - Manual, gemensam för alla studieförbund

Registrera närvaro - Kortare Sensus manual

Registrera närvaro - Manual, gemensam för alla studieförbund

Skapa studiecirkel - Kortare Sensus manual

Skapa och redigera arrangemang - Manual, gemensam för alla studieförbund

Välja verksamhetsform - Manual, gemensam för alla studieförbund

Film – Registrera närvaro Sensus egen film för cirkelledare

Film - Skapa studiecirkel - gemensam för alla studieförbund

Film - Skapa kulturprogram - gemensam för alla studieförbund

Vanliga frågor om Sensus e-tjänst

Vilket är mitt användarnamn?
Ditt användarnamn är ditt fullständiga personnummer utan bindestreck, ÅÅÅÅMMDDXXXX. Exempelvis 199912311234 eller ditt LMA-nr (8 siffror.)

Varför kan jag bara närvaroregistrera en sammankomst i taget!

Närvarolistan är uppbyggd att du alltid hamnar på den sammankomst som du närmast ska fylla i. Detta p g a att i våra villkor står att närvaroregistreringen skall ske i samband med tillfället för gruppens träff.

I kalendern har du i rubriken pilar till höger och vänster, endast höger om det är första sammankomsten du står på. Pilarna talar om att gå till nästa eller föregående sammankomst.

  • Fyll i närvaro på deltagarna genom att klicka på alla eller en i taget
  • Antalet närvarande deltagare beräknas automatiskt
  • Fyll i antalet studietimmar och välj rätt antal i rullisten som visas. Dessa timmar är beräknade efter klockslagen sammankomsten har.
  • Välj nästa datum i kalendern eller klicka på pilen till höger ovanför kalendern för att komma till nästa sammankomst.

Vill du se alla sammankomster så kan du klicka på Översikt sammankomster så ser du hela listan och alla sammankomster, du kan dock inte redigera här.

Varför ser jag inte hela listan!

Närvarolistan är uppbyggd att du alltid hamnar på den sammankomst som du närmast ska fylla i. Vill du se alla sammankomster så kan du klicka på Översikt sammankomster så ser du hela listan och alla sammankomster. Du ser vilka sammankomster som är ifyllda och vilka som saknar närvaro, du kan dock inte redigera här.

Hur fungerar kalendern?

Som standard är det huvudledaren som kan rapportera närvaro, därför har alla kalenderns ikoner för sammankomster från början samma färg som huvudledaren (Blå gubbe och blå markeringar i kalendern). Men denne kan vid behov delegera närvaroregistrering till en vikarierande ledare (Orange gubbe och orange markering i kalendern).

Grön bock – Färdigregistrerad sammankomst

Gubbe Blå eller Orange – Sammankomsten har ej inträffat

Utropstecken ! – Sammankomsten är inträffad men har ingen närvaro eller timmar.

Varför kan jag inte lägga till deltagare på min lista?
Det kan bero på att det finns "max antal platser" för deltagare för din cirkel. Hör av dig till din kontaktperson på Sensus eller till ditt närmsta Sensus-kontor så får du hjälp.

Hur lägger jag till deltagare på min cirkel?
Genom att klicka "Mer" och välja "Lägg till deltagare". Observera att du måste ha ett fullständigt personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX) på den person du ska lägga till.

Hur lägger jag till sammankomster?
Genom att klicka på ”Mer" och välj "Lägg till sammankomster”. Du får ett förslag som ligger enligt schema, där kan du redigera, datum och tid. Se till att välja lokalen också. Finns inte lokalen att välja skriv i noteringsrutan om var ni är, så fixar vi detta i efterhand.

Hur tar jag bort sammankomster eller redigerar en sammankomst?
Genom att klicka på ”Mer" och välj "Ändra sammankomster”. den sammankomst som det gäller och i rutan som visas får du valet att ta bort sammankomsten. Du kan även redigera denna sammankomst i detta läge, till exempel ändra datum, tid eller göra en notering.

Jag kan inte logga in på E-tjänsten, vad ska jag göra?

Testa först:

  • E-tjänsten fungerar i de flesta moderna webbläsare, som Chrome, Safari, Firefox och Edge (dock ej de äldre versionerna av Internet Explorer). Stöter du ändå på problem, prova först att testa i någon annan av de webbläsarna eller att prova logga in från annan enhet. (annan dator, telefon, surfplatta)  Testa också att rensa din cache i webbläsarinställningarna.
  • Om du använder dig av en sparad länk / favoritlänk, ta bort den och gör en helt ny.
  • Prova också att få ett nytt lösenord genom att klicka på glömt lösenord. Då får du ett nytt via e-post.

Om inte ovanstående hjälper, skicka ett mejl kontakta e-tjanst@sensus.se.

Hur fungerar det med vikarie, när jag som huvudledare inte kan närvara?
Det finns alltid en Huvudledare på varje cirkel som står som ”ägare” på varje sammankomst, vilket betyder att det är hen som ansvarar för att registrering av närvaro sker på korrekt sätt och när cirkeln är slut signerar listan och skickar in till Sensus. Har ni behov av vikarie så ska denna också ha ett konto för e-tjänsten. Det kan ni bestämma med Sensus vilka av deltagarna som ska kunna vara vikarie innan ni startar. Det går också att göra i efterhand. Den eller de sammankomster som ska föras av en vikarie kan redigeras av Sensus eller av Huvudledaren. Du som huvudledare öppnar sammankomsten genom att klicka på datumet och välj ledare. De deltagare i cirkeln som har e-konto finns i denna lista och då får du som Huvudledare välja rätt deltagare som då blir ledare (vikarie) för just denna sammankomst. Denna person får ett mail att sammankomster finns på denna cirkel att redigera. När cirkeln är slut så ska vikarien signera sina sammankomster först innan du som huvudledare slutsignerar och skickar in listan till Sensus.

Hur gör jag för att få en ny lista?
Efter det att du har signerat din lista så har du möjlighet att begära en ny lista. Missar du att göra det i detta läge så kan du söka upp listan under Visa och slutförda. Där kan du välja listan och Duplicera – med eller utan deltagare och välja ett nytt startdatum för nästa cirkel.

Övriga frågor

Hör av dig till din Sensus-kontakt eller mejla till e-tjanst@sensus.se så återkommer vi till dig!