Sensus e-tjänst

Hantera enkelt dina arrangemang via dator, mobil eller surfplatta.

Snart lanserar vi Sensus e-tjänst, en plats där medlemsorganisationer och samarbetsparter kan skapa och hantera studiecirklar och kulturprogram.

Cirkelledare kan använda e-tjänsten för att registrera närvaro i studiecirklar och skicka in närvarolistorna när cirkeln är avslutad. Allt för att slippa tidskrävande administration och ge mer tid till verksamhet.

E-tjänsten har du alltid tillgång till i dator, mobil eller surfplatta, så länge som du har kontakt med internet.

E-tjänsten är gemensamt för alla studieförbund och utvecklas av Studieförbunden i samverkan.