Samtal om livet

De existentiella frågorna, frågor om hur vi förhåller oss till livet, om tillit, mening och tillhörighet, berör oss alla. Vi kallar det för samtal om livet och tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter bidrar vi till att möjliggöra för goda samtal inom dessa frågor.

Sensus arbetar sedan lång tid tillbaka med existentiella frågor. Vi har många medlemsorganisationer för vilka de existentiella frågorna, och även frågor om psykisk hälsa, är viktiga – till exempel Svenska kyrkan, SPES, SHEDO, RFHL och Spädbarnsfonden.

För och tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter tar vi fram material, koncept och ledarutbildningar som ska leda till goda samtal.

Använd oss gärna som resurs

Sensus är gärna med som resurs och i samverkan inför inspirations- och utbildningsdagar inom frågor som berör existentiell hälsa, psykisk hälsa och annat som kan sammanfattas som samtal om livet.

Kontakta oss!

PREP – Friskvård för parrelationen

PREP är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation. Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling. Du och din partner får insikter som för er närmare varandra.

Läs mer om PREP
Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Kommande

Cirklar och kurser

MOD - Mångfald och dialog

MOD är ett koncept som bygger på folkbildningens idé om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

Läs mer om MOD
Material

Koncept och studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Kontakt oss

Hitta medarbetare i Sensus

Hela Sverige