Metodbanken

Metodbanken är ett stöd till dig som är ledare. Den innehåller många olika metoder och övningar utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet.

Vad är Metodbanken?

Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn samt på Sensus pedagogik. Det innebär att vi utgår från att alla människor är unika och har lika värde.

Vår pedagogik bygger på människors lust att lära och förmåga att utvecklas. Utgångspunkten är alltid deltagarnas egna erfarenheter. Vi eftersträvar en atmosfär som leder till delaktighet och aktiv medverkan. När människor samtalar prövas egna synsätt och åsikter och nya insikter skapas.

Metoderna är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet. Du hittar metoderna under olika rubriker. Olika metoder passar i olika sammanhang.

Vi uppdaterar Metodbanken

Just nu pågår ett arbete med att uppdatera Metodbanken. När vi är klara kommer alla metoder att vara anpassade till både det fysiska och det digitala rummet.

Kika in här igen lite senare!

Ladda ner

Metodbanken i pdf-format