Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Metodbanken – under uppbyggnad!

Denna sida och vår metodbank är under uppbyggnad. Vi jobbar på att få upp alla metoder så snart som möjligt!

Vad är Metodbanken?

Metodbanken är ett stöd till dig som är ledare och innehåller många olika metoder och övningar. Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn samt på Sensus pedagogik. Det innebär att vi utgår från att alla människor är unika och har lika värde.

Vår pedagogik bygger på människors lust att lära och förmåga att utvecklas. Utgångspunkten är alltid deltagarnas egna erfarenheter. Vi eftersträvar en atmosfär som leder till delaktighet och aktiv medverkan. När människor samtalar prövas egna synsätt och åsikter och nya insikter skapas.

Metoderna är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet. Du hittar metoderna under olika rubriker. Olika metoder passar i olika sammanhang.

Ladda ner

Metodbanken i pdf-format

Under uppbyggnad

Sensus metodbank görs om från grunden för att anpassas för samtiden där ett mötesrum inte längre är samma sak som en fysisk lokal. När vi är klara kommer alla metoder vi har att vara anpassade till både det fysiska och digitala rummet.

Kika in här igen lite senare!

Metodboken

Du vet väl att Metodbanken också finns som bok?

Läs mer om den här!