Metodbanken

Metodbanken är ett stöd till dig som är ledare och innehåller metoder för kreativa möten som stödjer gruppen att lösa uppgifter.

Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn. Det innebär att vi utgår från att alla människor är unika och har lika värde samt att människor har lust att lära och förmåga att utvecklas.

Utgångpunkten är alltid deltagarnas egna erfarenheter. Metoderna är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet. När människor möts i samtal prövas egna synsätt och åsikter och nya insikter skapas.

Du hittar metoderna under olika rubriker. Olika metoder passar i olika sammanhang. Innan du använder en metod fundera på vad du vill uppnå? Om metoden passar in i sammanhanget och till gruppens storlek? Känner du dig trygg med metoden? Har du det material som behövs?

Filtrering

Kategori

Tidsåtgång

Gruppstorlek

Metoder