Bild: Annika Strådal

Läxhjälpen fortbildar sig på distans

21 april, 2021
  • Litteratur och skrivande
  • Språk

I det digitala rummet har Sensus anordnat kompetensutveckling på temat motivation och bemötande. Fortbildningen har gjorts utifrån folkbildande metoder, aktuell forskning och inskickade case från Läxhjälparna själva.

Det har varit tio tillfällen där vi mött cirka 250 av Läxhjälpens inspirerande ledare från norr till söder. Läxhjälparna har nu med sig massor av bra verktyg i mötet med eleverna inför slutspurten av den här teminen

Sensus olika regioner har arbetat tillsammans och det har varit mycket roligt och stimulerande att arbeta med läxhjälparna, bygga kompetens - som också än mer skapar Ett Sensus.

Ett stort tack till Stiftelsen Läxhjälpen, alla läxhjälpare och inte minst alla fantastiska utförare - Katharina Persson, Annika Strådal, Cecilia Bergkvist, Kikki Mårtensson, Marie Cöster, Jenny Prydal, Kent Smids, Bodil Larsson Frånlund och Marie Innab.

Vad är Läxhjälpen?

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Läs mer på laxhjalpen.se