Sensus Stockholm-Gotland

Sensus Stockholm-Gotland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Stockholms- och Gotlands län.

Möten förändrar människor, människor förändrar världen

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor.

Liv och tro

Tillsammans med samarbetsparter utvecklar folkbildningsarbetet i olika samfund och församlingar. Verkar som motor för religionsdialog och för övriga frågor som rör liv och tro.

Rättigheter och demokrati

Vi arbetar med att med folkbildningens metoder stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Kultur

Vi arbetar med att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Inom till exempel musik och konst har vi ett brett utbud av studiecirklar och kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten.

  • Sensus Wallingatan – musikhus centralt i Stockholm med replokaler, studio och kurser.
  • Annorlunda musikskola – musikhus i Sollentuna med replokaler och kurser.
  • Medis 5 – daglig LSS-verksamhet med fokus på kultur.
  • Kreativt Center – daglig verksamhet för personer med synnedsättning boende i Stockholm.

Regionkontor

Sensus Stockholm
08-6155700
stockholm@sensus.se
Medborgarplatsen 4, 118 26 Stockholm
Postadress: Box 4401, 102 68 Stockholm

Flytt!

Sommaren 2020 flyttar vi tillbaka till Medborgarhuset!
Renoveringen är äntligen klar och vi ser fram emot att bo in oss igen.
För löpande information under våren och sommaren se sensus.se/medborgarhuset

Regionstyrelse

Jerry Adbo (ordförande), Yasri Kahn, Marjo Nieminen, Kajsa Wiktorin, Magnus Blombergsson, Fredrika Sandell, Vladan Boskovic, Abir Ibrahim, Anna Johansson, Anne Dungner Hjellström, Annika Thomsson, Susanna Pettersson, Johan Sigerud (personalrepresentant)

Regionchef

Mia Korsgren