Sensus Stockholm-Gotland

Sensus Stockholm-Gotland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Stockholms- och Gotlands län.

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor.

Liv och tro

Tillsammans med samarbetsparter utvecklar folkbildningsarbetet i olika samfund och församlingar. Verkar som motor för religionsdialog och för övriga frågor som rör liv och tro.

Rättigheter och demokrati

Vi arbetar med att med folkbildningens metoder stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Kultur

Vi arbetar med att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Inom till exempel musik och konst har vi ett brett utbud av studiecirklar och kulturarrangemang som vänder sig till allmänheten.

  • Sensus Wallingatan – musikhus centralt i Stockholm med replokaler, studio och kurser.
  • Annorlunda musikskola – musikhus i Sollentuna med replokaler och kurser.
  • Medis 5 – daglig LSS-verksamhet med fokus på kultur.
  • Kreativt Center – daglig verksamhet för personer med synnedsättning boende i Stockholm.

Regionkontor

Sensus Stockholm
08-6155700
stockholm@sensus.se
Torkel Knutssonsgatn 39, 11849 Stockholm
Postadress: Box 4401, 102 68 Stockholm

Regionstyrelse

Niklas Hedberg (ordförande), Jerry Adbo, Mats Hermansson, Yasri Kahn, Marjo Nieminen, Kajsa Wiktorin, Magnus Blombergsson, Elena Luckey, Fredrika Sandell, Sofia Lilja, Vladan Boskovic, Johan Sigerud (personalrepresentant)

Regionchef

Mia Korsgren