Sensus program för ledarutveckling

Som ledare i samarbete med Sensus har du möjlighet att utvecklas på många olika sätt i din ledarroll.

Sensus erbjuder kostnadsfria utbildningar, både digitala och fysiska, för dig som är ledare i Sensus. Sensus ledarutvecklingsprogram består av fyra steg:

 1. Godkänd ledare
  Efter en kontakt med Sensus kan du bli godkänd ledare. Detta kallar vi steg 1.
 2. Sensus ledarintroduktion
  Här får veta du mer om folkbildning och Sensus pedagogik samt vad det innebär att vara ledare i Sensus.
 3. Sensus ledarutbildning
  Sensus ledarutbildning fokuserar på hur du kan bidra till att skapa väl fungerande grupper med stor delaktighet. Här lär vi av varandra och du får lära dig hur du kan hantera olika utmaningar som kan dyka upp.
 4. Certifiering
  När du har varit ledare ett tag kan du bli certifierad. Att bli certifierad innebär att du har fördjupade kunskaper kring ledarrollen inom folkbildningen

Utöver detta erbjuder vi inspiration och fördjupning inom vissa teman. Det kan till exempel handla om tips på hur du lägger upp en digital studiecirkel, hur du kan arbeta med normer och inkludering eller fördjupning kring grupprocesser.

Utbildningar

Sensus ledarutvecklingsprogram

Hela Sverige
Alla typer