Sensus Västra Sverige

Sensus Västra Sverige omfattar Halland, Värmland och Västra Götaland som totalt består av 71 kommuner.

Vi har egna studielokaler och kontor i Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde, Uddevalla, Bengtsfors och Karlstad. Egna musikhus och studios har vi i Göteborg, Halmstad, Skövde och Uddevalla. Sensus är huvudman för Kulturlabbet, en daglig verksamhet som vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, intresserade av ett skapande/konstnärligt och individutvecklande arbete.

Regionstyrelsen
Marcus Gustafsson, ordförande
Ann-Marie Ericson, vice ordförand
Ann-Kristin Falkeby
Brith Holm
Cecilia Haldner
Ingrid Kåwe
Sven-Inge Kristensson
Christer Johansson
Jan Kesker
Johan Ernstsson
Annalena Levin
SaraBeata Hagström (personalrepresentant)
Magnus Högdahl (personalrepresentant)

Regionchef
Marie Langaard

Regionkontor
Sensus Göteborg
031-7083900
goteborg@sensus.se
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
Postadress: Box 11003, 404 21 Göteborg