Sensus Västra Sverige

Sensus region västra Sverige har verksamhet i alla kommuner i Västra Götaland och Halland.

Vi har egna studielokaler och kontor i Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde, Uddevalla, Bengtsfors och Karlstad. Egna musikhus och studios har vi i Göteborg, Halmstad, Skövde och Uddevalla. Sensus är huvudman för Kulturlabbet, en daglig verksamhet som vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, intresserade av ett skapande/konstnärligt och individutvecklande arbete.

Regionstyrelsen

Gunnel Johansson, ordförande
Jan Cedmark vice ordförande
Ann-Marie Ericson
Jan Kesker
Ann-Kristin Falkeby
Brith Holm
Curt Levin
Sven-Inge Kristensson
Cecilia Haldner
Ingrid Kåwe
Frida Telleborn (personalrepresentant)

Regionchef
Kerstin Alnebratt


Regionkontor
Sensus Göteborg
031-7083900
goteborg@sensus.se
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
Postadress: Box 11003, 404 21 Göteborg