Rättigheter och hållbarhet

I detta verksamhetsområde ryms Sensus satsningar för arbetsliv, föreningsutveckling, arbetet med fackförbunden samt allt vi gör för att stärka vår demokratin och vårt samhälle.

Rättigheter och demokrati

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi tar fram och erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter. På så sätt bidrar vi till demokratins mångfald och kitt.

Hållbarhet

Sensus specifika ingång är social hållbarhet, där vi särskilt värnar om mänsklig och existentiell hållbarhet, med vetskap att det hänger ihop med de två andra dimensionerna, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Folkbildning är Sensus sätt att verka för ett hållbart samhälle, lokalt och globalt, då vi tilltror att det främjar människors förmåga att tillsammans finna lösningar på både individuella och samhälleliga hållbarhetsutmaningar.

Genom att möjliggöra för människors lärande och engagemang gör vi skillnad i samhället.

Nyheter

På gång inom rättigheter och hållbarhet

Ny i Sverige

Sensus skapar möjligheter dels för asylsökandes och nyanländas språkinlärning men också för att personer som är nya i Sverige snabbare ska känna sig inkluderade i samhället.

Läs mer
Studiematerial

Material om rättigheter och hållbarhet

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Starta en Hållbarhetsstuga

Med detta Sensus-koncept kan du enkelt komma igång med en egen cirkel inom hållbarhet och återbruk.

Läs mer
Lär dig något nytt

Cirklar, kurser och evenemang

Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Antidiskriminering

Sensus regioner driver flera antidiskrimineringsbyråer. Byråerna arbetar bland annat med rådgivning och utbildning.

Läs mer
Mötesplatser

Mötesplatserna vi deltar i

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning