Rättigheter och hållbarhet

Inom detta område ryms Sensus satsningar och samarbeten för Agenda 2030, hållbarhet, rättighetsfrågor, arbetslivet, föreningsutveckling samt allt vi gör för att stärka vår demokrati och vårt samhälle.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat perspektiv. Alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi har ett aktivt hållbarhetsarbete som gör skillnad i samhället.

Vi verkar för att våra medlemsorganisationer och samarbetsparter ska kunna göra skillnad vad gäller hållbarhet och uppfyllandet av Agenda 2030. Vi tar fram och erbjuder verktyg och studiematerial för ökad kunskap och medvetenhet om demokrati och rättigheter. På så sätt bidrar vi till demokratin.

Ny digital studiehandledning till boken "Barnets rätt"

Boken "Barnets rätt" är en introduktion till barnkonventionen. Nu finns också en digital studiehandledning för medarbetarlag, ledarteam och styrelser som tillsammans vill utforska och lära sig mer Barnkonventionen och vad en prövning av barnets bästa innebär.

Läs merom "Ny digital studiehandledning till boken "Barnets rätt""
Nyheter

På gång inom rättigheter och hållbarhet

Hela Sverige

Ny i Sverige

Sensus skapar möjligheter dels för asylsökandes och nyanländas språkinlärning men också för att personer som är nya i Sverige snabbare ska känna sig inkluderade i samhället.

Läs mer
Studiematerial

Material om rättigheter och hållbarhet

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Starta en Hållbarhetsstuga

Med detta Sensus-koncept kan du enkelt komma igång med en egen cirkel inom hållbarhet och återbruk.

Läs mer
Lär dig något nytt

Cirklar, kurser och evenemang

Hela Sverige
Alla typer
Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Hela Sverige

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Antidiskriminering

Sensus regioner driver flera antidiskrimineringsbyråer. Byråerna arbetar bland annat med rådgivning och utbildning.

Läs merom "Antidiskriminering"
Mötesplatser

Mötesplatserna vi deltar i

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning