Kurs i NPF för läxhjälpare

5 maj, 2023
  • Friskvård och hälsa
  • Samtal om livet

Vid två tillfällen i april och maj 2023 samlades ett trettiotal läxhjälpare från Stiftelsen Läxhjälpen hos Sensus för att lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Kompetensutvecklingsdagarna leddes av Inger Ottosson, ansvarig för skolfrågor vid Attention Stockholms län och ordförande för Attention Haninge Tyresö.

Hon delade med sig av sin stora erfarenhet inom ämnet och läxhjälparna fick möjlighet att ställa frågor, diskutera fall från sin verklighet och prata om utmaningar. Det fanns även utrymme för mer samtal, team-building och god mat efter föreläsningarna.

Vid första tillfället, som genomfördes i april, hölls en föreläsning för ett tjugotal läxhjälpare som deltog tillsammans med coacher och regionchefen från Läxhjälpens kansli. Senare i maj genomfördes ett liknande upplägg för ytterligare tolv läxhjälpare.

Denna kompetensutveckling är ett steg i rätt riktning för att säkerställa att läxhjälparna är väl förberedda och utrustade för att hjälpa elever med NPF. Vi ser nu fram emot Ingers kommande diplomkurs i NPF.

Tack vare dessa initiativ kan Läxhjälpen i Stockholms län fortsätta att erbjuda högkvalitativ läxhjälp till elever som behöver det mest.