Agenda 2030

Välkommen att bli en del i att världen lyckas uppfylla de Globala målen genom Agenda 2030 och Sensus studieförbund!

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att Agenda 2030 ska kunna bli verklighet krävs att vi alla på olika nivåer bidrar där vi är. Du kan på ett enkelt och kreativt sätt bli en del i arbetet genom att starta en studiecirkel eller ordna workshops eller föreläsningar kring de Globala målen.

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete. Folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Kom med du också!

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning