Sensus visselblåsartjänst

Du som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått kännedom om allvarliga missförhållanden inom organisationen, kan använda vår visselblåsartjänst. Med stöd av visselblåsarlagen kan du slå larm om allvarliga missförhållanden utan risk för repressalier. Sensus använder en extern aktör för att säkerställa opartisk hantering och kunna ge dig som visselblåsare möjlighet att vara helt anonym.

Om du som medarbetare, förtroendevald, arbetssökande eller i annat arbetsrelaterat sammanhang fått ta del av information om allvarliga missförhållanden inom Sensus kan du använda vår visselblåsartjänst för att slå larm om detta. Det kan handla om saker som exempelvis ekonomiska oegentligheter, korruption eller felaktig användning av bidrag, men också om allvarliga trakasserier, diskriminering eller säkerhetsrisker på arbetsplatsen.

Vilket skydd har du som visselblåsare?

För att du som visselblåsare ska ges möjlighet att vara helt anonym och känna dig trygg med att ärendet hanteras opartiskt använder Sensus en extern aktör, AddPro, och ett stödsystem, Whistleblower Software, helt fristående från organisationen. All information hanteras konfidentiellt och på ett säkert sätt.

Som visselblåsare är du enligt svensk lag skyddad mot enskilda repressalier till följd av rapporteringen. Lagen omfattar, utöver arbetsgivarens skyldigheter, också information om vad som faktiskt omfattas av begreppet visselblåsning.

Som visselblåsare behöver du inte ha bevis för din misstanke, men alla anmälningar måste lämnas i god tro för att du ska omfattas av lagens skydd.

Läs mer på Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Hur gör du för att rapportera om missförhållanden?

Skriftligt via webbtjänsten
Webbtjänsten är tillgänglig dygnet runt och året om. Du når webbtjänsten via adressen nedan. Adressen är inte länkad för att det inte ska gå att spåra vem som klickat sig vidare.

https://whistleblowersoftware.com/secure/Sensus

Muntligt via telefon
Du kan även rapportera ett ärende via telefon till AddPros supportteam. Öppettider är helgfria vardagar kl 08.00–17.00. På övriga tider kan meddelande lämnas på telefonsvarare.

Telefonnummer: +46 (0)10 288 07 85

Personligt möte
Övrig tillgänglighet till AddPros supportteam, exempelvis för ett personligt möte, sker efter överenskommelse.