Ta steget mot drömkarriären med Sensus diplomutbildningar

1 mars, 2024

Lär, nätverka och väx! Sensus unika ledarledda diplomutbildningar lockar fler än hundra personer att utvecklas och stärkas i sina yrkesroller varje år. Deltagarna kommer från olika företag och organisationer, vilket gör att kompetenser och erfarenheter möts.

Nya kunskaper och färdigheter behövs för att klara nya uppgifter. Att lära nytt tillsammans med andra och samtidigt ta tillvara på den samlade kompetens som gruppen besitter, är kärnan i Sensus diplomutbildningar.

– Våra utbildningar är unika på flera sätt. De genomförs digitalt men leds av kursledarna live, det är inte många jämförbara utbildningar som kan erbjuda digital flexibilitet med liveexpertis. Vi arbetar med små grupper i en takt som gör det möjligt att arbeta och studera parallellt. Att ledarna är yrkesverksamma gör också att de håller sig à jour med det som händer både praktiskt och regelmässigt på arbetsmarknaden, berättar Alexandra Nagorka, verksamhetsutvecklare.

Med grupper på 10-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner. Utbildningarna är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Stor vikt läggs vid deltagarnas personliga utveckling, erfarenheter och drivkrafter.

Digitala men personliga utbildningar

– Utbildningarnas bygger på folkbildning och Sensus pedagogik Vilja mötas: var och en blir sedd, olikheter tas tillvara och vi skapar tillsammans. Det gör att deltagare i våra grupper kommer nära varandra vilket bidrar till ökad kunskap. Dessutom får deltagarna ett värdefullt nätverk som de kan dra nytta av efter utbildningens slut, säger Alexandra.

En populär och omtyckt diplomutbildning är HR-koordinator som ger deltagaren verktyg att hantera det praktiska HR-arbetet på ett säkert och medvetet sätt. En annan diplomutbildning som lockar många deltagare är lönespecialist, som ger deltagaren möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom lön både teoretiskt och praktiskt.

Övriga diplomutbildningar i portföljen är:

Utbildningar

Aktuella utbildningsstarter

Kontakt oss

Vi som jobbar med diplomutbildningar

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.