Bild: Magnus Aronson

Distans

Diplomerad Personalledare för Svenska kyrkan - diakon

Ett gott ledarskap är en förutsättning för en bra verksamhet. För att du som diakon ska känna dig trygg i din ledarroll är det viktigt att ha kunskap om ledarskapsfrågor och tillgång till praktiska verktyg. Som Diplomerad personalledare får du dessa redskap

Startdatum

24 oktober 2024

Veckodagar

Torsdag, Fredag

Tid

Kl 10:00 - 17:00

Omfattning

10 tillfällen, 80 studietimmar

Plats

På distans

Pris

39900 kr

Diakoni är en av de fyra grundläggande uppgifterna i Svenska kyrkan. För att diakonin ska genomsyra hela församlingens verksamhet är ett tydligt diakonalt ledarskap en förutsättning och efterfrågas alltmer.

Diplomerad personalledare - diakon är en ledarskapsutbildning för dig som vill förbereda dig för en arbetsledande tjänst eller har en arbetsledande/samordnande roll och vill utveckla dina färdigheter i att leda och inspirera det diakonala arbetet i församlingen.  
Utbildningen tar till vara den chefs- och ledarkompetens som finns bland diakoner och vill stärka och utveckla rollen som kyrklig och diakonal ledare.

Utbildningen bygger på självstyrt lärande där du som deltagare har ansvar för din egen utvecklingsplan. Ditt lärande definieras utifrån vart du befinner dig just nu och din organisations utvecklingsbehov.

Du får stöd för att förstå och analysera ditt eget lärande, utveckla dina personliga färdigheter och genomföra förändringar. Utbildningen är helt anpassad efter miljön i Svenska kyrkan och är utformad efter de behov som lyfts upp av medarbetarna i stiften. Målet är att du direkt ska kunna omsätta dina kunskaper i din verksamhet. 

Utbildningen genomförs både genom fysiska och digital lärarledda träffar. De digitala träffarna sker via zoom.

Kursdagar 24-25 oktober (internat, SKUI Uppsala), 20 november (Zoom), 11 december (Zoom),
8 januari (Zoom), 5 februari (Zoom), 5 mars (Zoom), 2 april (zoom) 12-13 maj (internat, SKUI Uppsala)

Kursavgift: 39.900 kr (som medarbetare i Svenska kyrkan har du 10% rabatt på kursavgiften på alla våra diplomutbildningar). Kostnader för litteratur och gemensamma måltider tillkommer med ca 4 500,-

Boende bokas och betalas av deltagaren.

Mer information om utbildningen

Hela innehållet i detalj

Sista anmälan: 1 oktober (begränsat antal platser).

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap

För ytterligare information och anmälan kontakta: Maria Ljung 0470-70 73 02, maria.ljung@sensus.se

 

 

Arrangemangsid: 1574625

Deltagarröster
Jag är glad över att jag har fått möjlighet att gå PPL-kursen. Den har gett mig mer mod och "råg" i ryggen och mer kunskap. Framför allt lust att vilja utveckla mitt ledarskap och att reflektera över vad vi gör och vad vi kan göra bättre. Lärkontrakten har varit en bra form för att utifrån de kunskaper vi fått, sätta in det direkt i vårt dagliga arbete. Lärkontrakten har satt igång processer på min arbetsplats som inte är slut i och med kuren utan som vi arbetar vidare med. Det är alltid givande och inspirerande att möta nya människor och att få byta erfarenheter. Jag rekommenderar varmt denna utbildning till andra.

Marie Nilsson

Arbetsledande diakon, Värnamo församling

Ledare

Anitha Kiianlinna

Richard Rejsjö

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter