Bild: Scandinav bildbyrå

Diplomerad HR-specialist

Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll. Du får kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden.

Mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha en generalistkompetens inom HR-frågor. Du förstår och tillämpar teorier och modeller för strategiska och operativa beslut inom HR. Du behärskar de viktigaste processerna för HR-arbete och du känner dig trygg i din roll som HR-specialist.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har personalarbete som din huvudsakliga arbetsuppgift, samt till dig som är chef och har personalansvar.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller motsvarande, samt några års praktisk erfarenhet av personalarbete.

Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar 216 studietimmar, en kväll per vecka, alternativt en heldag varannan vecka, under tre terminer. Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • HR i praktiken
  • Arbetsrätt
  • Kommunikation för HR
  • Arbetsmiljö och arbetsanpassning
  • Personalekonomi
  • Strategisk HR

Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur

Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats

Utbildningen ges på distans eller på plats i Stockholm.

Pris

39 900 kr per termin, exklusive litteratur (hela utbildningen är tre terminer)

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
Den här utbildningen har gett mig både en bred kunskap och ett starkt självförtroende. Kombinationen av teoretiska studier och att samtidigt omsätta den nya kunskapen i praktik är fantastisk.

Lars-Erik Lönnqvist

HR-konsult, Gävle kommun

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.