Bild: Scandinav bildbyrå

Diplomerad personalledare för Svenska kyrkan

Som diplomerad personalledare har du en arbetsledande roll med personalansvar. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en bra verksamhet. För att känna dig trygg i din ledarroll är det viktigt att du har kunskap om personalfrågor och tillgång till praktiska verktyg.

Sensus utbildning Praktisk personalledning för Svenska kyrkan är en diplomutbildning som bygger på självstyrt lärande där du som deltagare har ansvar för din egen utvecklingsplan. Ditt lärande definieras utifrån det utvecklingsbehov som du och din organisation har. Du får stöd för att förstå och analysera ditt eget lärande, utveckla dina personliga färdigheter och genomföra förändringar. Du utvidgar ditt nätverk med personer som liksom du har erfarenhet av att arbeta med personalledning i Svenska kyrkan.

Utbildningen är anpassad efter miljön i Svenska kyrkan och är utformad efter de behov som lyfts upp av medarbetarna i stiftet. Under utbildningen kommer du att formulera lärmål som på ett tydligt sätt knyter de olika kursavsnitten till din vardag.

Mål

Efter avslutad utbildning har du tillägnat dig kunskaper och färdigheter inom organisation, ledarskap, personalekonomi och arbetsrätt så att du bättre kan fungera i din roll som arbetsledare inom Svenska kyrkan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Svenska kyrkan med personalansvar eller har en arbetsledande roll.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller motsvarande. Erfarenhet av personalledning är en fördel men inget krav.

Innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 80 studietimmar. Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Vid det inledande och avslutande tillfället genomförs utbildningen som två dagars internat. Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • Organisation
  • Ledarskap 1 - "vem är jag"
  • Ledarskap 2 - "hur gör jag"
  • Ledarskap 3 - "vad vill jag"
  • Personalekonomi
  • Arbetsrätt - introduktion
  • Fördjupning arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Det egna lärandet

Se hela innehållet i detalj här.

Litteratur

Vi använder alltid aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är yrkesverksamma inom området, har goda kunskaper om arbetets förutsättningar och är väl insatta i Svenska kyrkans miljö.

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats

Utbildningen ges i Stockholm och distans.

Pris

39 900 kronor, exklusive litteratur.

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
Med lärkontrakten fick jag möjlighet att reflektera över och utveckla min då aktuella arbetssituation. Jag har blivit stärkt i min roll som chef och vet mer om vad jag gör bra och vad jag behöver utveckla. Jag har insett vikten av reflektion och fått verktyg för att göra det. Att ha fått träffa andra i ledande befattningar har varit värdefullt.

Magnus Rickardsson

Fastighets- och kyrkogårdschef, Gislaveds pastorat

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.