Diplomerad ekonomiassistent

Som diplomerad ekonomiassistent sköter du organisationens löpande bokföringsarbete och administrerar företagets ekonomi.

Utbildningen Diplomerad ekonomiassistent är för dig som arbetar med eller ska börja arbeta med ett företags löpande bokföring och redovisning.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det dagliga arbetet med löpande bokföring, avstämningar, moms- och arbetsgivardeklarationer och rutiner kring detta.

Genom att varva teori och praktik får du en förankrad förståelse för vad som ska göras, varför det ska göras, när det ska göras och inte minst hur du gör. Den praktiska bokföringen i utbildningen görs både manuellt och i bokföringsprogram (FortNox).

Mål

Efter avslutad utbildning har du grundläggande kunskaper i bokföring så att du självständigt kan sköta och ansvara för den löpande bokföring i ett företag. Du kan ta fram de vanligaste rapporterna och underlag inför periodbokslut samt vara behjälplig vid årsbokslut och årsredovisning, och du har kunskap om de lagar, regler och allmänna råd som styr bokföringen.

Du vet också hur du praktiskt rapporterar moms- och arbetsgivardeklaration till Skatteverket och hur rot- och rutavdrag hanteras i bokföringen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett kvalificerat arbete som diplomerad ekonomiassistent.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i att bokföra rent praktiskt är ett plus, men inte något krav. Den här utbildningen kan ses som en fortsättning på kursen ”Bokföring från början” eller motsvarande utbildningar. Den vänder sig även till dig som har arbetslivserfarenhet.

Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper kan du göra vårt självbedömningstest här.

Innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 80 lärarledda studietimmar fördelat på 10 dagar (en heldag varannan vecka). Teori varvas med praktiska övningar. Mellan lektionstillfällen får du hemuppgifter. Undervisning sker via Zoom, ett videomötesverktyg för digitala möten. Via lärplattformen Learnify har utbildningen en egen kursplats där kursledare och studerande kan kommunicera med varandra mellan kurstillfällena. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • Redovisningens syfte och källor
  • Praktis bokföringsarbete
  • Periodiseringar och syfte med dem
  • Finansiella rapporter och beskattning

Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur

Vi använder aktuell litteratur som följer utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper, som regel högst 15 deltagare per utbildning. Vilket skapar goda förutsättningar för gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs en godkänd inlämningsuppgift och en godkänd tentamen, samt minst 70% närvaro.

Plats

Utbildningen ges på distans.

Pris

39 900 kr, exklusive litteratur

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.