Bild: Scandinav bildbyrå

Konsthistoria

Tillsammans med Sveriges konstföreningar Gävleborg erbjuder Sensus nätbaserade utbildningar i konsthistoria för alla konstföreningar i Sverige anslutna till Sveriges konstföreningar.

AKTUELLT 2022:

Sveriges Konstföreningar Gävleborg (SKG) och Sensus erbjuder nätbaserade föreläsningar i konsthistoria. Föreläsningarna omfattar både konsthistoriska kurser i bildkonst, arkitektur och design och tematiska kurser eller fördjupningar i olika ämnen. Det finns nu ett omfattande digitalt bibliotek som kan användas både individuellt och i studiecirklar. Det är en unik insats i konstbildning som startade redan 2013 och nått hundratals konstintresserade.

Två distanskurser/föreläsningsserier erbjuds för våren 2022. Välkommen att delta i grupp eller enskilt!

1. Lär dig om svensk bildkonst - läs mer och anmäl dig här!

2. Lär dig om internationell bildkonst - läs mer och anmäl dig här!

Filmade föreläsningar

Varje föreläsning omfattar vanligen drygt 2 timmar. Följande kurser och föreläsningar finns tillgängliga (för anmälan, information om lösenord samt "demofilm", se längre ner på sidan).

Anmälan och övrig information

Anmälan och förfrågningar görs för närvarande via e-post: liv.nordberg@sensus.se.
Efter anmälan och inbetald avgift erhålls ett lösenord som krävs för att kunna se filmerna.

Är du intresserad av att få kontakt med en lokal konstförening, kontakta ordf. för Sveriges konstföreningar Gävleborg, Anders Norén, norenanders2@gmail.com.

I nuvarande läge med pandemin gäller tilldelade lösenord tills vidare.

Avgifterna är för Konsthistoriska mästerverk (7) 950 SEK, för de längre kurserna (1 – 5) 800 SEK och för de kortare (6 och 8) 600 SEK. Föreläsning nr 9 kan nås utan avgift.

DEMOFILM

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss