Kvinnor i konsten

Konstens historia är full av kvinnliga konstnärer! Något man kanske inte tror när man öppnar ett konsthistoriskt standardverk och bara hittar ett fåtal. Det har funnits stora kvinnliga konstnärskap redan i äldre tid som var uppburna celebriteter under sin livstid, men som aldrig skrevs in konsthistorien. "Kvinnor i konsten" är uppdelad i tre delar.

DELKURS 1

Föreläsning 1:Föreläsning 2:Föreläsning 3:Föreläsning 4:
DELKURS 2


Föreläsning 1:


Föreläsning 2:Föreläsning 3:Föreläsning 4:
DELKURS 3


Föreläsning 1:Föreläsning 2:Föreläsning 3:Föreläsning 4: