Den moderna formgivningens historia

Kursens syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens moderna formgivningshistoria, från industrialismens internationella genombrott vid 1800-talets mitt och ca 100 år framöver, till mitten av 1900-talet. .

Föreläsning 1, del 1:Föreläsning 1, del 2:


Föreläsning 2, del 1:Föreläsning 2, del 2:Föreläsning 3, del 1:Föreläsning 3, del 2:Föreläsning 3, del 3:Föreläsning 4:Föreläsning 5: