Svensk inredningskonst, konsthantverk och design genom tiderna

En grundläggande kurs om den svenska inredningskonstens, konsthantverkets, konstindustrins och formgivningens historia och föremålsbestånd. Inredningskonstens och de olika föremålsgruppernas formgivning sätts in i sitt konst- och kulturhistoriska sammanhang.

Föreläsning 1:Föreläsning 2:Föreläsning 3:Föreläsning 4:Föreläsning 5: