Svensk bildkonst

Kursen/föreläsningsserien behandlar den svenska bildkonstens historia från medeltiden till och med 2000-talets början. Den svenska bildkonsten sätts in i ett historiskt och kulturhistorisk sammanhang och relateras till den internationella konsthistoriska utvecklingen under samma tid.

DELKURS 1

Föreläsningsblock 1


Föreläsningsblock 2


Föreläsningsblock 3


Föreläsningsblock 4


Föreläsningsblock 5DELKURS 2


Föreläsningsblock 6


Föreläsningsblock 7


Föreläsningsblock 8


Föreläsningsblock 9


Föreläsningsblock 10