Regionstämmor

Regionstämmor hålls vart annat år i våra regioner. Det hålls också en förbundsstämma vart annat år.

I stämmorna samlas ombud som tillsammans bestämmer vad Sensus ska satsa på de kommande två åren. Stämman väljer också vilka som ska sitta i styrelsen. Ombud utses av Sensus medlemsorganisationer. Du som är ledare eller deltagare i Sensus verksamhet som inte sker i samverkan med en medlemsorganisation kan också föreslå ombud till Sensus stämma i den region där du är verksam.

Regionstämmor hålls nästa gång den 30 maj 2024. Nästa förbundsstämma hålls 2025.

Nominera ledamöter till Sensus regionstyrelser

Känner du en driven och engagerad person som du skulle vilja nominera till Sensus styrelser? Kanske skulle du själv vilja vara med och påverka folkbildningens framtid? Kontakta våra valberedningar för mer information.