Regionstämma Sensus Svealand 2024

Välkommen till Sensus Svealands regionstämma.

Datum

Torsdag 30 maj 2024

Tid

18.00 - cirka 21.00, registrering från 17.30

Plats

Du kan delta på något av Sensus kontor i Falun, Uppsala eller Örebro. Stämman sker som hybridmöte via Zoom. (det går inte att delta från någon annan plats)

Vi lever i en tid med många utmaningar för samhället och för vår globala omvärld. Den senaste tiden har demokratin och folkbildningen ifrågasatts allt mer. Folkbildningen står inför stora utmaningar och förändringar. Regeringen har beslutat att skära ned på statsanslaget till studieförbunden med 500 miljoner. Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt.

Vi behöver er, våra medlemsorganisationer, för att prata om och mobilisera oss inför det skärpta läget för folkbildningen och utmaningarna vi står inför. Hur kommer Sensus Svealands folkbildningsarbete se ut framöver? Hur ska vi samarbeta i framtiden för att fortsatt nå dem som behöver folkbildning och dess krafter allra mest?

Stämman är ett tillfälle att prata om och mobilisera oss inför förändringar som folkbildningen står inför.

Vad är en stämma?

Regionstämmor hålls vart annat år i våra regioner. Det hålls också en förbundsstämma vart annat år. I stämmorna samlas ombud som tillsammans bestämmer vad Sensus ska satsa på de kommande två åren. Stämman väljer också vilka som ska sitta i styrelsen. Ombud utses av Sensus medlemsorganisationer. Du som är ledare eller deltagare i Sensus verksamhet som inte sker i samverkan med en medlemsorganisation kan också föreslå ombud till Sensus stämma i den region där du är verksam.

Program

17.30 - Registrering

18.00 - Unga + demokrati = sant. Ett gemensamt program för alla Sensusregioner där vi får möta några av Sensus ungdomsorganisationer i ett panelsamtal om folkbildning, demokrati och framtid. (samtalet sänds digitalt) Mer information om panelsamtalet

19.00 - Stämmoförhandlingarna inleds

Praktisk information

Mandatfördelning

Antal delegater regleras i Sensus studieförbund stadgar under § 6 Regionstämman.

Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat.

Motioner

Motioner ska vara regionstyrelsen till handa senast den 1 mars 2024.

Valberedning och nominering

Förslag på kandidater till regionstyrelse- och verksamhetsrevisorsuppdrag ska tillställas valberedningen senast den 1 mars. Läs mer om hur du kan nominera kandidater

Handlingar

Stämmohandlingarna skickas senast den 30 april till anmälda delegater och observatörer. Handlingarna kommer även att publiceras på den här sidan.

Anmälan

Förlängt! Utsedda delegater och eventuella observatörer anmäls senast 30 maj. Klicka härför att komma till anmälningsformulär eller scrolla längst ned på sajten.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta Mikael Jansson, mikael.jansson@sensus.se, 070 964 72 97.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.

Karta