Regionstämma Sensus Västra Sverige 2022

Välkommen till Sensus Västra Sveriges regionstämma.


Tid:
17 maj, kl. 17.30

Plats: Digitalt i Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.

Program

17.30–18.30 - Stämman inleds med en föreläsning med Charlotte Signahl. Föreläsningen är gemensam för alla Sensusregioner. (se info nedan)

18.30–18.45 - Paus

18.45–19.30 - Stämmoförhandlingar

Mandatfördelning
Varje lokal och regional medlemsorganisation i Sensus har rätt till två mandat på regionstämman.


Motioner

Motioner ska vara regionstyrelsen till handa senast den 1 mars 2022.
Motioner skickas till marie.langaard@sensus.se


Valberedning

Valberedningen uppmanar till nominering av styrelsemedlemmar. Läs valberedningens brev här. Förslagen ska vara sammankallande tillhanda senast 1 mars 2022. Förslagen skickas till monica@fryxelius.nu


Handlingar

Stämmohandlingar skickas till anmälda representanter senast 11 april tillsammans med en digital länk. Handlingarna kommer även att publiceras på den här sidan.


Anmälan

Anmälan med information om namn och medlemsorganisation ska vara regionen tillhanda senast 8 april 2022. Anmälan skickas till stammavast2022@sensus.se


Hjärtligt välkomna!charlotte-signahl-press-13

Charlotte Signahl


När gör du demokrati?

Föreläsning med Charlotte Signahl

Stämman inleds med en kort inspirationsföreläsning på temat demokrati.

När jag för några år sedan sa "Demokrati är inget vi har utan något vi gör och den dagen vi slutar göra demokrati finns den inte mer. Demokratin kan inte tas för given." Ja då blev jag antingen bortviftad eller utskälld. Idag är vi många som talar och tänker så. För mig är demokrati som kondis, konditionsträning, jag ställer mig frågan: har alla i Sverige bra kondis?

Så säger Charlotte Signahl, en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Charlotte har en bakgrund hos oss på Sensus, inom flera folkrörelser och organisationer och nu senast som initiativtagare till att återstarta Den Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad. Charlotte brukar leverera en hel del besvärliga men tankeväckande frågor, något vi tänker kan fördjupa samtalen den 17 maj.

Föreläsningen startar kl. 17.30.

Ladda ner

Stämmohandlingar