Regionstämma Sensus Stockholm-Gotland 2022

Välkommen till Sensus Stockholm-Gotlands regionstämma.

Regionstämman 2022 blir digital. Länk skickas innan stämman till de som är anmälda.

Tid: 17 maj
Plats: Digitalt i Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.

Program

Från 17.00 - Registrering

17.30 - Stämman inleds med en föreläsning med Charlotte Signahl. Föreläsningen är gemensam för alla Sensusregioner. (se info nedan)

19.00 - Stämmoförhandlingarna inleds

Mandatfördelning
Antal delegater regleras i Sensus studieförbund stadgar under § 6 Regionstämman.
Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat.


Handlingar

Stämmohandlingarna publiceras på den här sidan.


Anmälan

Utsedda delegater och eventuella observatörer anmäls senast den 7 maj.
Anmäl dig här


Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta Daniel Ågren, daniel.agren@sensus.se, 0733-839501.

charlotte-signahl-press-13

Charlotte Signahl


När gör du demokrati?

Föreläsning med Charlotte Signahl

Stämman inleds med en kort inspirationsföreläsning på temat demokrati.

När jag för några år sedan sa "Demokrati är inget vi har utan något vi gör och den dagen vi slutar göra demokrati finns den inte mer. Demokratin kan inte tas för given." Ja då blev jag antingen bortviftad eller utskälld. Idag är vi många som talar och tänker så. För mig är demokrati som kondis, konditionsträning, jag ställer mig frågan: har alla i Sverige bra kondis?

Så säger Charlotte Signahl, en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Charlotte har en bakgrund hos oss på Sensus, inom flera folkrörelser och organisationer och nu senast som initiativtagare till att återstarta Den Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad. Charlotte brukar leverera en hel del besvärliga men tankeväckande frågor, något vi tänker kan fördjupa samtalen den 17 maj.

Föreläsningen startar kl. 17.30.

Extra regionstämma 2022

På grund av särskilda händelser efter årets slut som påverkar resultatet för 2021 kommer Sensus Stockholm-Gotland att genomföra en extra regionstämma den 15 juni.