Regionstämma Sensus Östra Götaland 2022

Välkommen till Sensus Östra Götalands regionstämma.

Regionstämman 2022 blir digital. Alla som ska delta kommer dock att inbjudas till ett av våra kontor, i Linköping eller Växjö. På kontoret kan du delta i stämman, göra din röst hörd och rösta. På kontoret finns även Sensusmedarbetare som säkerställer teknik och serverar enkel fika. Det går naturligtvis också bra att delta från ditt eget hem.

Tid: 17 maj
Plats: Digitalt i Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare

Program

Från 17.00 - Registrering

17.30 - Stämman inleds med en föreläsning med Charlotte Signahl. Föreläsningen är gemensam för alla Sensusregioner. (se info nedan)

19.00 - Stämmoförhandlingarna inleds

Mandatfördelning
Antal delegater regleras i Sensus studieförbund stadgar under § 6 Regionstämman.
Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat.


Motioner

Motioner ska vara regionstyrelsen till handa senast den 1 mars 2022.


Valberedning och nominering

Förslag på kandidater till regionstyrelse- och verksamhetsrevisorsuppdrag ska tillställas valberedningen senast den 1 mars.


Handlingar

Stämmohandlingarna skickas senast den 15 april till anmälda delegater och observatörer. Handlingarna kommer även att publiceras på den här sidan.


Anmälan

Utsedda delegater och eventuella observatörer anmäls senast den 1 april.
Anmäl dig här


Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta Magnus Folcker, magnus.folcker@sensus.se, 070-533 49 02.


Hjärtligt välkomna!Charlotte Signahl

Charlotte Signahl


När gör du demokrati?

Föreläsning med Charlotte Signahl

Stämman inleds med en kort inspirationsföreläsning på temat demokrati.

När jag för några år sedan sa "Demokrati är inget vi har utan något vi gör och den dagen vi slutar göra demokrati finns den inte mer. Demokratin kan inte tas för given." Ja då blev jag antingen bortviftad eller utskälld. Idag är vi många som talar och tänker så. För mig är demokrati som kondis, konditionsträning, jag ställer mig frågan: har alla i Sverige bra kondis?

Så säger Charlotte Signahl, en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Charlotte har en bakgrund hos oss på Sensus, inom flera folkrörelser och organisationer och nu senast som initiativtagare till att återstarta Den Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad. Charlotte brukar leverera en hel del besvärliga men tankeväckande frågor, något vi tänker kan fördjupa samtalen den 17 maj.

Föreläsningen startar kl. 17.30.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.