Rabatter för fackmedlemmar

Många förbund erbjuder sina medlemmar rabatter på vår verksamhet. Rabatten gäller Sensus cirklar, kurser och evenemang som är öppna för alla, och under förutsättning att aktiviteten faktureras dig personligen.

Nationella rabatter

Nedan hittar du de nationella rabatterna för respektive fackförbund.

Regionala och lokala rabatter

Utöver de nationella rabatterna som du hittar lite längre ned på denna sida finns det vissa regionalt överenskomna rabatter i vissa delar av landet – läs mer om dem här.

Fackförbundet ST

Som medlem får du 500 kr i rabatt på utbildningen Arbetsmiljö grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Som medlem får du 12% rabatt på följande Sensus diplomutbildningar:

  • Diplomerad HR-koordinator
  • Diplomerad HR-specialist
  • Diplomerad Kommunikatör
  • Diplomerad Projektledare
  • Diplomerad Redovisningsekonom
  • Diplomerad Lönespecialist
  • Löneadministratörsutbildning
  • Ekonomiassistentutbildning

Läs mer om Sensus diplomutbildningar.

Finansförbundet

  • Ger 50% rabatt (max 500 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan användas en gång per medlem och halvår.
  • Ger 80% rabatt (max 1000 kronor per studiecirkel) till medlem som är registrerad som arbetslös hos A-kassan eller är sjukskriven under minst tre månader. Avtalet omfattar grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation i form av öppna utbildningar eller särskilda utbildningar för arbetslösa och sjukskrivna.

Försvarsförbundet

Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.

Lärarförbundet

Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.

Unionen

Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.

Vision

Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.

Vårdförbundet

Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.