Bild: Scandinav bildbyrå

Att samarbeta med Sensus

Som studieförbund följer vi de riktlinjer som Folkbildningsrådet utarbetat. Verksamhet som genomförs i samarbete med oss ska utformas som kulturprogram och studiecirklar.

Studiecirkeln är en grupp människor som träffas flera gånger för att lära och utvecklas tillsammans. Minst tre personer, inklusive ledaren, som träffas vid minst tre träffar och vid minst nio studietimmar. Varje studietimme är 45 minuter. Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.

I annan folkbildningsverksamhet kan verksamheten vara lite friare, vilket öppnar upp för att prova nya former. Träffarna kan vara längre och genomföras tätare än i en studiecirkel. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Tre deltagare, inklusive ledaren, är minimum. Deltagarna ska under verksamhetsåret fylla minst 6 år.

Kulturprogram kan exempelvis vara en föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som pågår i minst 30 minuter. Det ska ha en sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Det kan vara ett färdigt upplägg eller anpassas.

Så här samverkar vi

  • Verksamheten ska planeras i samverkan med Sensus.
  • Program ska utformas enligt överenskommelse och innehålla Sensus logotyp. Logotypen finns att ladda ner här.
  • Deltagandet ska vara fritt och frivilligt.
  • Sensus bidrar med kompetens för att säkerställa den pedagogiska kvalitén.
  • För att få statsbidrag behöver vi lite uppgifter. Vid Studiecirkel och annan folkbildning behöver Sensus person¬uppgifter med namn, adress, telefonnummer, personnummer och gärna e-postadress till samtliga deltagare. Vid kulturprogram behövs bara personnummer och kontaktuppgifter till ledaren. Vi samtalar om hur det ska gå till!
  • När det gäller vissa regionala bidrag behöver det framgå på vilket sätt utbildningen leder till utveckling av förbundets organisation och verksamhet.
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.