Väx i ditt uppdrag

Sverige har ett rikt föreningsliv och alla föreningar stöter ibland på utmaningar. Kanske är förenings styrelse ny? Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept till för dig och din förening. I konceptet finns metoder för att stärka arbetet i idéburna organisationer.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med organisationer och föreningar och det finns flera utbildningar inom området. Vi kallar konceptet Väx i ditt uppdrag. Konceptet innehåller flera studiematerial.

Att utveckla gruppen

”Att utveckla gruppen” en praktisk och konkret utbildning om grupputveckling. Genom en blandning av konkreta övningar och teori vägleds du och din grupp genom lagarbetets tre hörnstenar; Uppgiften, Människorna och Samspelet.

Engagera flera

Utbildningen "Engagera flera" är ett digitalt studiematerial och syftar till att stärka arbetet i idéburna organisationer.

Ur innehållet
Morgondagen medlemmar, organisationsformer och arbetssätt, kommunikation och delaktighet, inspirationsfilmer med syfte att få igång samtal om hur ni kan engagera flera.

En styrelse som gör skillnad

”En styrelse som gör skillnad” en praktisk och konkret utbildning om att arbeta i en styrelse.

Ur innehållet
Under utbildningen arbetar deltagarna med den egna organisationens styrdokument och målsättningar. Konkreta övningar varvas med teori. Utbildningen lägger stort fokus på samtal och reflektion, där dina egna erfarenheter och frågor är en viktig del av lärprocessen.

Opinionsbilda lokalt

-Hur når ni ut med små resurser

Många föreningar delar samma verklighet: man vill mycket men har små resurser. I materialet Opinionsbilda lokalt har vi samlat en rad övningar, tips och mallar som kan stärka er i ert arbete med lokal opinionsbildning och påverkansarbete. Använd vissa eller eller allihop. Diskutera, testa, kopiera och gör det som tar just er framåt!

Valberedningens roll och uppgift

Arbetar du i en valberedning? Bredd på din uppgift är en utbildning där du och din valberedning vägleds genom tio konkreta steg mot ett lyckat uppdrag. Under utbildningen ingår det konkreta övningar som varvas med teori. Samtal och dialog står i fokus, och dina erfarenheter och reflektioner är en viktig del av lärprocessen.

Ur innehållet

  • Valberedningens roll och uppgift
  • Behovsinventering – vilken kompetens behövs i styrelsen?
  • Hur rekryterar man nya styrelseledamöter?
  • Hur presenterar man bäst förslagen på årsmötet?
  • Hur utvärderar valberedningen sitt arbete?

Kom i gång med Väx i ditt uppdrag

Tveka inte att höra av dig, vi vill gärna veta mer om dig och din föreningen samt vilka utmaningar och utbildningsbehov din organsation har.

Kontakta oss