Väx i ditt uppdrag

Sverige har ett rikt föreningsliv som bidrar till stärka och att utveckla demokratin. Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept för dig och din förening. I det finns kunskap och metoder för att stärka arbetet i idéburna organisationer. Bland annat ingår material om styrelseutveckling, grupputveckling, valberedningsarbete, medlemsrekrytering och opinionsbildning.

Sensus har stor erfarenhet av att arbeta med organisationer och föreningar och det finns flera utbildningar inom området. Vi kallar konceptet Väx i ditt uppdrag. Konceptet innehåller flera studiematerial.

Ny i förening

"Ny i förening" är en utbildningssajt om föreningskunskap där du får en grundläggande introduktion till hur det är att vara aktiv i en förening. Genom en blandning av rörlig media följt av fördjupning i text och samtals- och reflektionsfrågor vägleds du genom tre steg: Vad är en förening? Vad gör en förening? Hur fungerar en förening? Sajten kan användas både enskilt och i grupp.

nyiforening.sensus.se

En styrelse som gör skillnad

”En styrelse som gör skillnad” är en praktisk och konkret utbildning om att arbeta i en styrelse. Genom en blandning av övningar och teori vägleds styrelsen genom sju olika steg. Slutmålet är ett väl fungerande styrelsearbete som ligger väl i linje med organisationens idé. Med metoder både för fysiska och digitala träffar.

Läs mer

Beredd på sin uppgift

”Beredd på sin uppgift” är en praktisk och konkret utbildning om valberedningens nyckelroll i organisationen. Genom en blandning av konkreta övningar och teori vägleds valberedningen genom tio steg. Syftet är att öka förståelsen för valberedningens viktiga roll i organisationen, samt ge praktiskt stöd för planeringen av valberedningens arbete.

Läs mer

Att utveckla gruppen

"Att utveckla gruppen" en praktisk och konkret utbildning om grupputveckling. Genom en blandning av övningar och teori vägleds du och din grupp genom lagarbetets tre hörnstenar: uppgiften, människorna och samspelet.

Läs mer

Engagera flera

"Engagera flera" är en konkret och praktisk utbildning i digitalt format om hur ni kan engagera fler i er förening. Genom en blandning av filmer och reflektionsfrågor vägleds du och din grupp genom medlemsmodellens åtta steg.

Opinionsbilda lokalt

Hur når ni ut med små resurser? Många föreningar delar samma verklighet – en vill mycket, men har små resurser. I materialet ”Opinionsbilda lokalt” har Sensus samlat en rad övningar, tips och mallar som kan stärka er i ert arbete med lokal opinionsbildning och påverkansarbete. Använd vissa eller allihop. Diskutera, testa, kopiera och gör det som tar just er framåt!

Att starta och driva en demokratisk förening

”Att starta och driva en demokratisk förening” är ett material som på ett konkret sätt beskriver de olika stegen för att bilda en förening och vad ni behöver tänka på. Även föreningslivets koppling till folkbildningen och till en demokratisk samhällsutveckling beskrivs. Genom en blandning av övningar och teori vägleds ni genom olika steg samt får tips och råd på var ni kan söka mer information.

Kom i gång med Väx i ditt uppdrag

Kontakt

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.

Relaterat

Relaterade studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning