Diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Ledarna har både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet och är verksamma inom de områden de undervisar i.

Nya kunskaper och färdigheter behövs för att klara nya uppgifter. Vill du kunna påverka din framtid behöver du också ökade insikter om dig själv, om samhället och dess mekanismer. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling, dina erfarenheter och drivkrafter.

Vår pedagogik har utprövats genom decennier i nära samspel med organisationer och företag och bygger på människans lust att uppleva, lära och utvecklas. Med små grupper på 12-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Deltagarna kommer från olika företag och organisationer vilket ger flera möjligheter till erfarenhetsutbyte. Dessutom får du ett värdefullt nätverk som du kan ha nytta av efter utbildningens slut.

Diplom och betyg

När du har slutfört utbildningen med minst 70% närvaro och godkända tentamina får du diplom och betyg.

Utbildningar

Aktuella utbildningsstarter

Deltagarröster

Röster från deltagare

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Kontakta oss

Vi som jobbar med Diplomutbildningar

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.