Bild: Scandinav

Arbetsmarknadsnära insatser (AMNI)

Har du blivit eller riskerar du att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös på grund av coronapandemin? Passa på att skaffa dig nya kunskaper som kan underlätta din väg tillbaka till arbete. Sensus har kostnadsfria digitala studiecirklar som ger dig förutsättningar att komma stärkt tillbaka till ditt arbete eller möjlighet att byta bransch.

Kostnadsfria digitala studiecirklar för omställning

En stor fördel med digitala studiecirklar är att du kan delta oavsett var i landet du bor. För Sensus är det viktigt att skapa delaktighet och goda möten i såväl det fysiska som i det digitala rummet. Vi använder digitala plattformar och verktyg som gynnar delaktighet.

Målgrupp

AMNI-cirklarna riktar sig främst till vuxna mellan 18 och 64 år som har blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa och som är i behov av kompetensutveckling.

Fördelar med kostnadsfria AMNI-kurser hos Sensus:

  • Kurserna är kostnadsfria
  • Kurserna sker på distans
  • Alla våra ledare har praktisk erfarenhet från arbetslivet och av folkbildningens metoder
  • Sensus har gedigen kunskap i att bedriva folkbildning digitalt
  • Sensus ger plats för möten där flera tolkningar lever sida vid sida i respekt för varandra
  • Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt

Fakta om AMNI

För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och utbildningsinsatser på grund av coronapandemin tillför riksdagen medel för arbetsmarknadsnära insatser på distans. Medlen är riktade till alla studieförbund och syftar till att erbjuda arbetslivsanpassade distansstudier för vuxna.

Den huvudsakliga målgruppen är vuxna som på grund av coronapandemins påverkan på samhället har blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa.

Kommande

Hitta AMNI-kurser

Kontakt oss

Vi som jobbar med arbetsliv

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.

Vår verksamhet

Berättelser från våra verksamheter

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Visa alla