Ny i Sverige

På många olika vis stödjer Sensus stödjer asylsökandes och nyanländas språkinlärning och delaktighet i samhällslivet.

Genom studiecirklar i svenska, samhällsinformation och kultur möjliggör vi för asylsökande att fördjupa sina kunskaper om det svenska samhället och svenska språket. Studiecirklarna bedrivs i samarbete med flera olika organisationer och föreningar vilket skapar nya möten och sammanhang för deltagarna.

Vi stödjer även våra samarbetsparter med utbildningar, material och nätverk.

Ny i Sverige

Berättelser från våra verksamheter

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

NAD – Nätverk Aktivitet Delaktighet

NAD-projektet som finns i hela Skåne har som syfte att öka nyanlända personers hälsa och välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda möjligheter att bygga sociala nätverk. I NAD görs detta genom att erbjuda nyanlända möjlighet att delta i föreningsaktiviteter.

Läs mer
Cirklar och kurser

För dig som är ny i Sverige

Material

Relaterade studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Om folkbildning

Läs mer om studieförbund och folkbildning

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Våra kontor

Kontakta oss för att få stöd

Hela Sverige