Ny i Sverige

På många olika vis stödjer Sensus asylsökandes och nyanländas språkinlärning och delaktighet i samhällslivet.

Genom studiecirklar i svenska, samhällsinformation och kultur möjliggör vi för asylsökande att fördjupa sina kunskaper om det svenska samhället och svenska språket. Studiecirklarna bedrivs i samarbete med flera olika organisationer och föreningar vilket skapar nya möten och sammanhang för deltagarna.

Vi stödjer även våra samarbetsparter med utbildningar, material och nätverk.

Cirklar och kurser för dig som är ny i Sverige

Courses for you who are new in Sweden

Hela Sverige
Alla typer

Folkbildning för fred och demokrati

Vi är många som berörs starkt av det som händer i Ukraina och världen i stort just nu. Människor lider och flera miljoner tvingas på flykt. Läget skapar oro, stress och en känsla av uppgivenhet, men också ett starkt engagemang och vilja att hjälpa. Ta del av vad Sensus och våra medlemsorganisationer och samarbetsparter gör med anknytning till situationen vi befinner oss i.

Läs mer
Ny i Sverige

Berättelser från våra verksamheter

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

NAD – Nätverk Aktivitet Delaktighet

NAD-projektet som finns i hela Skåne har som syfte att öka nyanlända personers hälsa och välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda möjligheter att bygga sociala nätverk. I NAD görs detta genom att erbjuda nyanlända möjlighet att delta i föreningsaktiviteter.

Läs mer
Material

Relaterade studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Om folkbildning

Läs mer om studieförbund och folkbildning

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Våra kontor

Kontakta oss för att få stöd

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.