Regionala rabatter

I vissa delar av landet finns utöver de nationella rabatterna för fackförudsmedlemmar regionala överenskommelser för cirklar, kurser och evenemang och/eller regionala samverkansavtal.

På denna sida listar hittar du information om det.

Sensus region Stockholm-Gotland

I Stockholm och på Gotland samarbetar Sensus idag med sex fackförbund. Som medlem i något av dessa förbund får du regional rabatt på kurser.

  • Vision: 25% (max 300 kr/aktivitet)
  • ST: 25% (max 500 kr/aktivitet)
  • Vårdförbundet: avdelning Stockholm 25% (max 300 kr/aktivitet)
  • Lärarförbundet: 25% (max 1000 kr/kalenderår)
  • Försvarsförbundet: 50% (max 600 kr/halvår)
  • Finansförbundet: 50% (max 500 kr/aktivitet)

För att få rabatten måste du vid anmälan uppge vilket fackförbund du är medlem i.

Sensus region Västra Sverige

Sensus västra Sverige vill genom samarbetet med fackförbunden skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas tillgång till folkbildning. Här hittar du information om regionala rabatter och överenskommelser för våra län.

Fackförbundet ST: 25% rabatt, max 500 kr per aktivitet på Sensus öppna utbud.

Finansförbundet: 50% rabatt, dock max 500 kr per utbildning eller aktivitet, på Sensus öppna utbud av utbildningar och kulturprogram. Finansförbundets arbetssökande medlemmar har särskilda rabatter på grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation i form av öppna utbildningar eller särskilda utbildningar för arbetslösa och sjukskrivna. Deltagande medlem ska vara registrerad som arbetslös hos a-kassan eller sjukskriven under minst tre månader. Finansförbundet centralt betalar 80% av cirkelavgiften, dock max 1 000 kr per studiecirkel. Resterande del av cirkelavgiften samt studie-material betalas av medlemmen.

Försvarsförbundet: 50% rabatt, max 600 kr per utbildning eller aktivitet, på Sensus öppna utbud av utbildningar och kulturprogram.

Lärarförbundet: 25%, max 1 000 kr per utbildning eller aktivitet, på Sensus öppna utbud. Dock får en och samma medlem nyttja högst 1 000 kr per kalenderår.

Visions: 10% rabatt på Sensus öppna kurser, max 600 kr per år.

Vision, avdelning Göteborgs stad: 25% rabatt, max 500 kr på Sensus öppna utbud, samt 100 kr rabatt på Sensus egna föreläsningar.

Vårdförbundet i Västra Götaland: 25% rabatt, max 300 kr per medlem, på Sensus kurser inom ämnesområdet Kommunikation, Friskvård/Hälsa.

Vårdförbundet i Halland: 50% rabatt, max 600 kr per medlem, på Sensus kurser inom ämnesområdet Kommunikation, Friskvård/Hälsa.

Polisförbundet: Samverkansavtal finns med Polisförbundet Väst i Västra Götaland och Halland.

Unionen: Samverkansavtal finns med Unionen Region Göteborg.