Sensus AI

Sensus riktlinjer för AI-användning

Här hittar du Sensus riktlinjer för AI-användning.

I Sensus riktlinjer för AI-användning berör vi bland annat transparens, etiska överväganden, kompetensdelning, samverkan och hur vi även i vår AI-användning skyddar personuppgifter.

Senast uppdaterad 2024-03-13

Sensus riktlinjer för AI-användning

I Sensus betraktar vi AI:s växande närvaro i vardagen, samhället och demokratin som en källa till både stora möjligheter och betydande utmaningar. Vi är måna om att integrera AI i vår verksamhet på ett sätt som är transparent och återspeglar vår identitet. Våra riktlinjer och förhållningssätt som beskrivs nedan blir vår kompass i det arbetet.

Eftersom AI-området utvecklas i snabb takt kan vi komma att behöva revidera vårt tänk för AI för att säkerställa att det förblir relevant och aktuellt utifrån tekniska, juridiska och etiska perspektiv.

Vi är transparenta med vår AI-användning

I takt med att AI, särskilt generativ AI, blir en allt större del av vår vardag, strävar vi efter full transparens när det gäller material som är helt eller delvis skapat eller bearbetat med AI. Oavsett om det är i studiematerial, kommunikation eller administrativa dokument ska detta tydligt markeras. Detta gäller alla typer av format, så som tryckta medier, bilder, video, text och programmeringskod.

Vi skyddar personuppgifter

Vi följer strikt dataskyddslagar i all vår AI-användning som berör personuppgifter, i enlighet med vår dataskyddspolicy. Vi håller oss också kontinuerligt uppdaterade kring de juridiska processer som pågår om integritets- och dataskydd i relation till AI-system.

Vi samverkar och tror på ömsesidig kunskapsdelning

Som bildningsaktör har vi kunskapsdelning i vår ryggrad. Vi är öppna för att dela med oss av den kunskap, de insikter och de erfarenheter vi har från AI-området till de som är oss närmast, så som till medlemsorganisationer och samarbetsparter. Vi deltar också i nätverk som främjar kunskapsdelning inom civilsamhället.

Vi tror på den kraft som finns i öppen källkod-gemenskapen och är starka anhängare av den. Vi använder i hög grad öppen källkod för att skapa våra AI-lösningar och strävar efter att, när det är möjligt, bidra till öppen källkod-gemenskapen.

Vi gör etiska och hållbarhetsmässiga överväganden

Våra val av AI-modeller och beslut kring implementering och utveckling av AI-verktyg görs med etiska och hållbarhetsmässiga överväganden utöver perspektiv som kostnad, effektivitet, kapacitet och kvalitet. Detta innebär att vi tar hänsyn till alla dessa aspekter när vi beslutar om hur AI ska användas.

Kontakta oss gärna om dessa frågor!

Du är varmt välkommen med frågor, synpunkter eller andra funderingar om hur Sensus använder AI genom att mejla till ai@sensus.se.

Läs mer som Sensus AI

Vill du veta mer om hur vi i Sensus använder AI? Läs mer och hitta kontaktuppgifter här!

Läs mer