Projekt- och uppdrag

Med vår projekt- och uppdragsverksamhet når vi grupper i samhället som ofta tenderar att hamna i utanförskap. Hit hör bland annat äldre, nya i Sverige, personer med funktionsvariationer samt långtidsarbetslösa. Vi arbetar med teman så som digitalisering, psykisk hälsa, hållbarhet, inkludering, entreprenörskap och integration.

Vi arbetar nära en rad olika parter, däribland:

  • Allmänna arvsfonden
  • Post- och Telestyrelsen
  • Arbetsförmedlingen
  • Universitets- och högskolerådet
  • Kommuner och stadsdelsförvaltningar
  • Folkbildningsrådet
  • Migrationsverket
  • EU
  • Sensus medlemsorganisationer
  • Sensus samarbetspartners