Projekt och uppdrag

Inom Sensus projekt- och uppdragsenhet jobbar vi projektbaserat med social hållbarhet som gör skillnad i samhället. Gemensamt för våra insatser är att de har ambitionen att göra världen till en bättre plats, att de fyller viktiga samhällsbehov och förbättrar situationen för de mest utsatta.

Vi har erfarenhet och kompetens inom områden som projektledning, metodutveckling, kompetensutveckling, integration och arbetsmarknadsnära insatser.

Med Sensus stora kontaktnät, flertaliga samarbetspartners och etablerad gräsrotverksamhet i ytterförorter så tar vi oss an sociala problem där kommuner eller sociala instanser inte alltid når fram.

Grupper som vi har lång erfarenhet av att samarbeta med är seniorer, utlandsfödda, ungdomar och personer med intellektuella eller neuropsykiska funktionsnedsättningar.

Vi driver en mängd projekt, både nationellt och internationellt, med en rad olika bidragsgivare: Arvsfonden, Post- och telestyrelsen, UHR (Erasmus+), MUCF (Erasmus+), ESF-rådet, stadsdelsförvaltningar, kommuner etc.

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi arbetsträning, förstärkt arbetsträning och personligt biträde med fokus på administration för långtidsarbetslösa.

Våra projekt och uppdrag

 • Projekt

  Med vår projektverksamhet når vi grupper i samhället som ofta tenderar att hamna i utanförskap.

  Se våra projekt
 • Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

  Vi har god erfarenhet av att samverka med civilsamhället och kommuner för att skapa mötesplatser för lärande och utveckling.

  Läs mer
 • Arbetsträning

  Din väg tillbaka till arbetslivet kan börja med arbetsträning hos Sensus.

  Läs mer

Bilder från verksamheten

Kvalitetsarbete

Vi arbetar systematiskt med kvalitet och effektmätning, vilket säkerställer att vi levererar mot de mål vi har satt upp. Syftet med ett kvalitetsarbete är att veta vad vi gör, varför och vad det leder till. Vår målsättning är att våra kunder och uppdragsgivare vet att deras satsningar ger resultat och att vi ständigt förbättrar våra metoder och arbetsprocesser.

Vi som jobbar med projekt och uppdrag

Kontakta oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.

Karta

Hitta till oss