Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har överenskommelse om en IOP med Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland gällande studiecirklar i bostadssökning.

Sensus har lång och god erfarenhet av att samverka med övriga civilsamhället och kommuner för att skapa mötesplatser för lärande och utveckling. Sensus har bland annat arrangerat studiecirklar i språk och samhällskunskap för asylsökande och verksamheten är öppen och tillgänglig för alla som vill vara med. Ett av effektmålen i förvaltningens integrationssatsning är att fler nyanlända ska ha en varaktig bostad efter etableringsperioden. Samarbetet har slagit väl ut och resulterat i att ca 90 % av deltagarna har fått egen bostad.

Bilder från verksamheten