Sensus och Scouterna

Scouterna är Sensus näst största medlemsorganisation – en organisation som ger över 80 000 barn och ungdomar i hela landet möjlighet att uppleva äventyr tillsammans och samtidigt utvecklas som individer.

Sensus fungerar som Scouternas eget studieförbund och är ett komplement till Scouternas folkhögskola och de regionala kanslierna. Sensus arbetar med folkbildning och eftersom nästan all scouting är folkbildning tror vi att vi tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig, både lokalt, regionalt och nationellt. Genom samarbetet ser vi till att fler får uppleva det fantastiska med scouting och tillsammans bidrar vi till ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle.

Sensus är ofta närvarande vid Scouternas nationella arrangemang, som till exempel Demokratijamboree och Jamboree22. Vi samarbetar också kring ledarutveckling och att ta fram nya metodmaterial för olika ämnen.

Läs mer: Sensus på Scouternas demokratijamboree 2022

Samarbeta med Sensus

De flesta av våra samarbeten sker regionalt och lokalt. På regional nivå kan det handla om att stödja distrikt med ledarutvecklingsinsatser och utbildningar, eller att vara en del av planeringen för regionsläger, distriktsarrangemang och liknande.

Scoutkårer
Lokalt samarbetar vi med scoutkårer och arrangerar studiecirklar inom de delar av verksamheten som är folkbildning. En studiecirkel innebär att man träffas i grupp och lär sig något nytt tillsammans. Nästan all scoutverksamhet kan därför ligga till grund för en studiecirkel och studiecirklarna som scoutkårer har behöver inte vara något som är utöver kårens vanliga termins- eller lägerprogram.

Samarbetet
I ett samarbete med Sensus har ni som kår (eller avdelning) kontakt med en lokal verksamhetsutvecklare på Sensus. Tillsammans med verksamhetsutvecklaren hittar ni vad samarbetet kan bidra till och betyda för just er. Det kan till exempel handla om:

- Skräddarsydda workshops utifrån behov och/eller intresse

- Tillgång till Sensus stora nätverk, inte minst inom kultur och andra ideella organisationer, för spännande möten

- Material till terminsprogram eller läger

- Tillgång till våra lokaler för möten, ledarträffar, årsstämmor, etc.


Digital närvarorapport
Tillsammans med verksamhetsutvecklaren planerar ni vilka studiecirklar ni ska ha. Dessa ska spegla verkligheten och är därför ofta patrullbaserade, med en ledare per det vi kallar för ”cirkel” eller ”lista”. För varje studiecirkel ska en digital närvarorapport fyllas i och sedan signeras med BankID* när cirkeln är avslutad. Närvarorapportering i vår e-tjänst är ett krav för ett samarbete med Sensus.

* Ungdomsledare som ännu inte har BankID kan signera på andra sätt


Ledarintroduktion
För att vara studiecirkelledare måste man gå Sensus ledarintroduktion. Introduktionen tar ca 20-30 minuter och kan genomföras på distans eller under en fysisk träff. Ett annat sätt är att på egen hand genomgå vår digitala ledarintroduktion. Kontakta er verksamhetsutvecklare om ni inom kåren hellre vill göra introduktionen tillsammans i grupp (digitalt eller fysiskt).


Ta kontakt med oss!

Om du som ledare för en kår, avdelning eller projektgrupp är intresserad av att inleda ett nytt samarbete, eller utveckla ett redan befintligt samarbete, är du alltid varmt välkommen att helt förutsättningslöst kontakta oss. Tillsammans kan vi diskutera vilka möjligheter som finns.

Här finns två alternativa kontaktvägar:

För dig som är ledare

Hitta studiematerial och resurser för att utveckla ditt ledarskap. Här visar vi också hur du enkelt kommer igång med Sensus e-tjänst.

Läs merom "För dig som är ledare"
Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Starta en Hållbarhetsstuga

Med detta Sensus-koncept kan du enkelt komma igång med en egen cirkel inom hållbarhet och återbruk.

Läs mer
Kontakt

Vi som jobbar med Scouterna

Välj plats

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.