Vi har uppdaterat våra anmälningsvillkor

16 september, 2022
  • För ledare (ämne)

För att förbättra och förtydliga våra villkor har Sensus studieförbund uppdaterat de allmänna anmälningsvillkoren för deltagare som anmäler sig till verksamhet.

Sensus studieförbunds allmänna villkor har uppdaterats för att bli tydligare och mer samtidsenlig utifrån den verksamhet Sensus är anordnare av. Bland det som förändrats är att vi exempelvis öppnar upp för att kunna ta en administrationsavgift vid utebliven närvaro eller sen avanmälan samt att förtydliga vad som ska göras med levererat material vid avanmälan eller ånger.

Ett annat viktigt förtydligade som gjorts är att ångerrätten enligt distansköplagen endast gäller privatpersoner, vilket innebär att du som anmäler dig i egenskap av representant från företag, förening eller annan organisation inte omfattas av ångerrätten (men kan göra avanmälan enligt våra avanmälningsvillkor).

De nya villkoren ersätter helt de tidigare villkoren och gäller från fredag 16 september. De tidigare villkoren fortsätter att gälla för anmälningar som mottagits och bekräftats av Sensus innan fredag 16 september kl. 13:00.


De nya villkoren hittar du här
De tidigare villkoren hittar du
här

Har du frågor eller funderingar kring de nya villkoren?

Kontakta din kontaktperson på Sensus eller mejla info@sensus.se så hjälper vi till att räta ut eventuella frågetecken.