Allmänna anmälningsvillkor

Här kan du ta del av Sensus studieförbunds allmänna anmälningsvillkor.

Här kan du ta del av Sensus studieförbunds allmänna villkor (”villkoren”) för anmälan till och deltagande i studiecirklar, kurser och kulturarrangemang och andra slags aktiviteter (gemensamt kallat ”aktiviteter”).

Dessa villkor gäller för dig som anmäler dig som privatperson och dig som anmäler dig som anställd eller representant från ett företag, en förening eller annan organisation.

Observera att avsnittet Ångerrätt enbart gäller för privatpersoner.

Allmänt

Dessa villkor gäller för anmälan till och deltagande i aktiviteter som tillhandahålls av Sensus Studieförbund (”Sensus”) med organisationsnummer 802006–4203. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss, antingen genom en upprättat kontaktperson eller genom våra allmänna kontaktvägar som du hittar här:

Genom att du anmäler dig till en aktivitet bekräftar du att du har läst och accepterat dessa villkor och att du har tagit del av vår dataskyddspolicy.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan till en aktivitet sker via vår webbplats (www.sensus.se). Vid anmälan väljer du vilken av Sensus aktiviteter du vill delta i. Där framgår också aktuell deltagarinformation, till exempel vilket datum och vilken tid samt på vilken plats aktiviteten äger rum. Efter din anmälan skickas en bekräftelse till dig via din angivna e-postadress och innan aktiviteten äger rum får du en kallelse via e-post.

Det är ditt eget ansvar att se till att du angivit en giltig e-postadress.

Ibland behöver vi göra ändringar i deltagarinformationen och det kan ske fram till dagen när aktivitet äger rum eller startar. Vi försöker i den mån det är möjligt informera om eventuella ändringar i så god tid som möjligt.

En studietimme är 45 minuter om ingenting annat anges.

Kostnader och betalning

Vissa av våra aktiviteter är helt kostnadsfria, medan andra aktiviteter har en deltagaravgift. I de fall där det finns en avgift framgår beloppet av den deltagarinformation som du ser i samband med din anmälan. Ytterligare kostnader kan förekomma, till exempel för litteratur och material, och detta framgår i sådana fall också av deltagarinformationen.

Deltagaravgiften och eventuellt tillkommande kostnader faktureras om ingenting annat anges i samband med anmälan. Fakturan ska betalas inom 20 dagar från faktureringsdatumet.

Om den som ska anmälas är under 18 år krävs godkännande från en vårdnadshavare. Om aktiviteten är förenad med kostnader ställs fakturan till vårdnadshavaren.

Ångerrätt

När du anmäler dig till en aktivitet som privatperson via vår webbsida har du 14 dagars ångerrätt, vilket betyder att du har rätt att ångra din anmälan under dessa 14 dagar utan att ange skäl och utan att bli debiterad avgifter. Ångerrätten räknas från det att vi har bekräftat din anmälan.

För att använda din ångerrätt behöver du meddela oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i bekräftelsemejlet eller i inledningen till dessa villkor.

Om du redan har betalat en deltagaravgift återbetalar vi dig inom 30 dagar från och med att vi mottog ditt meddelande om att du använder dig av ångerrätten. Om du redan har fått litteratur och material skickat till dig eller på annat sätt tagit del av sådant som hör till aktiviteten behöver du returnera detta alternativt betala fullpris för det. Om materialet har skickats av en samarbetspartner till oss ska en eventuell retur göras dit. Ta kontakt med oss så samtalar vi om hur och var material och annat ska skickas.

Tänk på att du behöver stå för alla fraktkostnader för alla returer och att det du returnerar ska vara i oförändrat och oanvänt skick.

Vänligen notera att ångerrätten inte gäller i dessa fall:

  • Om du har gjort din anmälan genom ett besök på något av våra kontor. Ångerrätten gäller endast distansköp, det vill säga köp som görs på distans, exempelvis via vår webbplats eller telefon.
  • Om aktiviteten äger rum inom ångerfristen på 14 dagar. För det fall att du anmäler dig till en aktivitet som planeras starta under ångerfristen kan vi komma att begära att du i samband med anmälan frånsäger dig din ångerrätt.

Observera ett ångerrätten inte gäller företag och organisationer.

Avanmälan 

Du kan alltid avanmäla dig från en aktivitet, även när ångerfristen har löpt ut eller när ångerrätten inte är gäller.

Vid en avanmälan utan ångerrätt kommer du att bli debiterad en administrationsavgift på 150 kronor samt, om du inte returnerar materialet i oförändrat skick, hela eller delar av kostnaden för litteratur och material. Om din avanmälan gäller en aktivitet med deltagaravgift kan du också bli debiterad hela eller delar av deltagaravgiften. Se nedan för mer information om vilka avgifter som tillkommer utöver administrationsavgiften.

Undantag från nedanstående villkor om avanmälan och avbruten deltagande kan göras utifrån enskilda fall där det exempelvis går att ersätta en avanmäld person med annan anmäld person.

För aktiviteter med deltagaravgift (utöver administrationsavgiften)

  • Avanmälan fram till 30 dagar innan aktiviteten startar kan göras utan någon extra kostnad eller avgift utöver administrationsavgiften på 150 kronor.
  • Avanmälan fram till 7 dagar innan aktiviteten startar innebär att vi får debitera dig 50% av deltagaravgiften och 50% av alla eventuella materialkostnader.
  • Avanmälan fram till dagen före aktiviteten startar (och därefter) innebär att vi får debitera dig hela deltagaravgiften och alla andra eventuella materialkostnader.
  • Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten, arbetslöshet eller andra jämförbara anledningar som inte kan läggas dig till last återbetalas den ännu ej utnyttjade delen av deltagaravgiften med avdrag för materialkostnaden.

Eventuell återbetalning görs inom 30 dagar.

För aktiviteter utan deltagaravgift (utöver administrationsavgiften)

  • Avanmälan fram till 30 dagar innan aktiviteten startar kan göras utan några extra avgifter utöver administrationsavgiften på 150 kronor.
  • Avanmälan fram till 7 dagar innan aktiviteten startar innebär att vi får debitera dig 50% av alla materialkostnader.
  • Avanmälan fram till dagen före aktiviteten startar (och därefter) innebär att vi får debitera dig alla eventuella materialkostnader.
  • Om skälet till att du avbryter ditt deltagande i aktiviteten är varaktigt hinder som sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten, arbetslöshet eller andra jämförbara anledningar som inte kan läggas dig till last debiteras du för materialkostnaden.

Inställd eller framflyttad aktivitet 

Om vi tvingas ställa in en aktivitet har du rätt att få tillbaka hela deltagaravgiften, oavsett när aktiviteten var planerad att äga rum.

Om aktiviteten flyttas fram mer än 1 vecka, eller om tidpunkten för aktiviteten ändras, har du rätt att avanmäla dig och återfå hela deltagaravgiften.

Eventuellt inbetald deltagaravgift och/eller materialkostnader återbetalas till dig via banköverföring inom 30 dagar.

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss vid anmälan till en aktivitet behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy här.

Ändring av villkoren

Vi kan när som helst ändra, lägga till eller ta bort någon del av villkoren, helt eller delvis, genom att publicera uppdaterade villkor på vår webbplats. Om det sker några väsentliga ändringar av villkoren kommer vi också att meddela dig om ändringarna via angiven e-postadress.

Tvistlösning 

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Tvist som rör tillämpningen av dessa villkor prövas av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Relaterat

Liknande sidor

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning