Bild: Magnus Aronson

Diplomerad personalledare för Svenska kyrkan | Diakon

Ett gott ledarskap är en förutsättning för en bra verksamhet. För att du som diakon ska känna dig trygg i din ledarroll är det viktigt att ha kunskap om ledarskapsfrågor och tillgång till praktiska verktyg. Som Diplomerad personalledare får du dessa redskap.

Diakoni är en av de fyra grundläggande uppgifterna i Svenska kyrkan. För att diakonin ska genomsyra hela församlingens verksamhet är ett tydligt diakonalt ledarskap en förutsättning och efterfrågas alltmer.

Diplomerad personalledare - diakon är en utbildning för dig som idag har en arbetsledande/samordnande roll eller vill förbereda dig för en arbetsledande tjänst och vill utveckla dina färdigheter i att leda och inspirera det diakonala arbetet i församlingen.  Utbildningen tar till vara den chefs- och ledarkompetens som finns bland diakoner och vill stärka och utveckla rollen som kyrklig och diakonal ledare.

Utbildningen bygger på självstyrt lärande där du som deltagare har ansvar för din egen utvecklingsplan. Ditt lärande definieras utifrån vart du befinner dig just nu och din organisations utvecklingsbehov.

Du får stöd för att förstå och analysera ditt eget lärande, utveckla dina personliga färdigheter och genomföra förändringar. Utbildningen är helt anpassad efter miljön i Svenska kyrkan och är utformad efter de behov som lyfts upp av medarbetarna i stiften.

Mål

Efter avslutad utbildning har du tillägnat dig kunskaper och färdigheter inom organisation, ledarskap, personalekonomi och arbetsrätt så att du bättre kan fungera i din roll som bättre i din roll/kommande roll inom Svenska kyrkan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag har en arbetsledande/samordnande roll eller vill förbereda dig för en arbetsledande tjänst och vill utveckla dina färdigheter i att leda och inspirera det diakonala arbetet i församlingen. 

Innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 80 studietimmar. Teori varvas med praktiska övningar. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Vid det inledande och avslutande tillfället genomförs utbildningen som två dagars internat. Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • Organisation
  • Ledarskap 1 - "Vem är jag?"
  • Ledarskap 2 - "Hur gör jag?"
  • Ledarskap 3 - "Vad vill jag?"
  • Personalekonomi
  • Arbetsmiljö
  • Det egna lärandet

Se hela innehållet i detalj här.

Litteratur

Vi använder alltid aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är yrkesverksamma inom området, har goda kunskaper om arbetets förutsättningar och är väl insatta i Svenska kyrkans miljö.

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats

Utbildningen genomförs både genom fysiska och digital lärarledda träffar. De digitala träffarna sker via zoom.

Kursdagar 24-25 oktober (internat, Uppsala), 20 november (Zoom), 11 december (Zoom),
8 januari (Zoom), 5 februari (Zoom), 5 mars (Zoom), 2 april (zoom) 12-13 maj (internat, Uppsala)

Pris

39.900 kr (som medarbetare i Svenska kyrkan har du 10% rabatt på kursavgiften på alla våra diplomutbildningar).

Kostnader för litteratur, boende och gemensamma måltider tillkommer. Boende bokas och betalas av deltagaren.

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.